Tillbehör: Solfjäder

Perfekt vid nivåskillnader

Taggtrådsbeklädd solfjäder

Heras taggtrådsklädda solfjäder är en säkerhetshöjande komponent som monteras vid områden utmed staket eller stängsel för att verka avskräckande och förhindra intrång. Den varmförzinkade stålramen är utvecklad för att monteras vertikalt mot exempelvis en avslutande stängselstolpe intill en avsats eller brantare sluttning. Solfjäderns ram består av utstickande armar, vilka beklätts med taggtråd. Den avskräckande funktionen av att montera solfjädrar, i kombination med de stora valmöjligheterna som finns till möjliga placeringar, gör att Heras solfjäder med enkla medel kan höja säkerheten kring utsatta områden. Områden som utan solfjäder eller alternativa lösningar kan innebära en svaghet i områdesskyddet.

Solfjädrar i anpassade färger

För bästa anpassning till intilliggande stängsel, eller staket, kan självklart Heras solfjäder pulverlackeras i någon av våra standardkulörer. Mörkgrönt, olivgrönt eller svart. Vid val av en solfjäder i lackerat utförande bekläs den även med taggtråd i samma kulör.   

Experts in perimeter protection
Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med ditt områdesskydd?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våra experter.