Tillbehör : Stålrörsfundament

Ett alternativ till nedgjutning

Vid stängselmontage, som alternativ till konventionell gjutning, kan stålrörsfundament användas för att förankra stängselstolpar. Utan betonghantering kan montage fortlöpa utan avbrott och med minskad känslighet för tjälskjutning kan stålrörsfundament vara ett lämpligt alternativ för praktiskt taget alla markförhållanden. 

Stålrörsfundamenten drivs ned till ¾ och riktas innan stolpar kan monteras. Se Heras monteringsanvisningar för ytterligare information.

Tekniska specifikationer 

Stålrörsfundamenten levereras i förzinkat utförande, i erforderliga längder och anpassade dimensioner för våra standardutföranden av stängselstolpar. 

Experts in perimeter protection
Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med ditt områdesskydd?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våra experter.