Tillbehör: Villa- & förskolelås

Förskolelås för säker stängning av grindar

Lås för villa- och förskolegrindar kan levereras i flera olika utföranden beroende på förhållanden och önskemål, anpassade för enkel- eller dubbelgrindar.

Förskolelåsen är fjäderbelastade och utformade för att försvåra barns möjligheter att öppna upp grinden. “Lyftet” är ett enmomentslås som öppnas vertikalt medan “Kulan”, med tvåmomentsöppning, är fjäderbelastat horisontellt.

Heras grindar för villa och förskola levereras i enkelt- eller dubbelt utförande. Som standard med ett förzinkat villatrycke, men kan även kompletteras med något av de olika grindlåsen Kulan eller Lyftet, med 2-moments respektive 1-momentsöppning.

Grindlåsen ”Kulan” som öppnas i en 2-momentsrörelse finns tillgängligt för både enkelgrind; där låset fälls över grindstolpen, eller för dubbelgrind; över grindbladen. För bästa funktion är grindlåsens dimensioner anpassade för olika grindtyper, beroende på grindbladsbredd och dimension på anslagsstolpe.

Det rostfria låset ”Lyftet” öppnas med en vertikal rörelse och kan, på grund av placering mellan grindblad eller grindblad och anslagsstolpe, monteras på alla Heras villa- och förskolegrindar.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.