Villkor kampanj Service 2021:1

  • “Heras AB:s (556406-8954) allmänna bestämmelser för underhållsavtal samt GSM tjänst” tillämpas och lämnas vid offert
  • Erbjudandet gäller Essential, Premium och Premium VIP servicepaketen vid tecknande av serviceavtal med bindningstid på 4 år.
  • Tid för kampanj med första Servicebesöket konstnadsfritt första året gäller fram till och med 31 mars 2021.
  • Avtalets löptid börjar den 1: a månaden efter tecknandet av Serviceavtalet.
  • Kostnaderna för serviceavtalet och utryckning ihändelse av akuta fel och timpriser indexeras årligen enligt beskrivningen i avtalet.
  • När bindningstiden för serviceavtalet löper ut förnyas det automatiskt i 12 månader till gällande indexerade standardpriser.
  • För tidigt uppsägning av serviceavtalet är inte möjligt. En 100% lösning för de återstående planerade servicebesöken kommer att följa i så fall.