Räcken: Påkörningsskydd

Skyddar känsliga och utsatta objekt från att bli påkörda

Ett fast skydd mot påkörningsskador, som både markerar och minimerar risken för yttre påverkan på belysningsmaster, fastigheter men kan även vara lämplig som hinder – likt en pollare. Påkörningsskydden i Heras sortiment för räcken är bara en av de många effektiva komponenter lämpliga för miljöer med fordonstrafik.

Skyddar och markerar

Påkörningsskydden levereras i varmförzinkat utförande och gjuts ner framför utsatta objekt, exempelvis vid belysningsmaster och skyltar på en parkeringsplats. Dels har de en markerande funktion, men fungerar även som ett yttre skydd för att minimera risk för en påkörning av mer omfattande grad.

Undvik kostsamma påkörningskostnader

Med Heras påkörningsskydd skapas ett fast skydd i fordonsmiljöer, mot annars kostsamma påkörningsskador.

Fördelar & Användningsområden

  • Enkel komponent för permanent skydd/hinder
  • Minskar annars kostsamma påkörningsskador
  • Varmförzinkat gods, kvalitet med lång livslängd

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Vill du veta vad kostnaden är för en lösning för ditt områdesskydd?
Begär om en offert.