Integritetspolicy

Senaste uppdatering: 25 Jan 2023

Denna integritetspolicy omfattar de personuppgifter som Heras (hädanefter ”Heras” eller ”vi”) som registeransvarig samlar in och använder under din interaktion med Heras. Till exempel när du besöker våra webbplatser, använder produkter eller tjänster som Heras erbjuder, köper produkter och tjänster från Heras, prenumererar på nyhetsbrev, kontaktar kundtjänst, med mera.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Kontrollera därför regelbundet om ändringar har gjorts. Genom att lämna dina personuppgifter och använda denna webbplats godkänner du vår integritetspolicy och vår användning av cookies som finns att läsa i vår policy för cookies.

Kontakt

Om du har frågor om denna integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta:

Heras
Fältarpsvägen 396
256 69 HELSINGBORG
SVERIGE

Per brev: Attn. Brand & Communications, Postbus 30, 5688 ZG Oirschot, Nederländerna
Per e-post: dataprivacy@heras.com

Personuppgifter

Nedan listas de personuppgifter som vi kan behandla:

Ändamål

Vi ber dig att dela dina personuppgifter med oss för följande ändamål, men inte uteslutande:

Våra webbplatser och tredje parts webbplatser

Våra webbplatser använder cookies. Klicka här för mer information om hur vi använder kakor.

Denna integritetspolicy gäller inte tredje parts webbplatser som är knutna till våra webbplatser via länkar. Innan användning, läs den aktuella webbplatsens integritetspolicy för mer information om hur de behandlar dina uppgifter.

Dela personuppgifter

Heras är en del av PERIMETER PROTECTION GROUP. Vi kan dela dina uppgifter med andra företag inom PERIMETER PROTECTION GROUP för att tillhandahålla information och tjänster som du begär av oss, och för att förbättra våra tjänster.

Dessutom delar vi dina uppgifter med tredje part om det är nödvändigt för genomförandet av en överenskommelse, som leverans av produkter och/eller tjänster som du har beställt. Detta är bland annat, men inte uteslutande, tjänsteleverantörer, leverantörer och transportörer.

Om en tredje part behandlar dina uppgifter för Heras räkning, ingår vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med dem för att garantera samma nivå av skydd och sekretess för dina uppgifter.

Vi kommer inte att dela dina uppgifter med andra parter, såvida vi inte är skyldiga att göra detta enligt lag.

Skydd

Vi strävar efter att lagra dina uppgifter på ett säkert sätt. Därför har vi implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att förhindra missbruk och förlust av dina uppgifter samt för att förhindra otillåten tillgång till dina uppgifter.

Lagringsperiod

Vi lagrar dina uppgifter så länge de är nödvändiga för de ändamål som beskrivs ovan, om inte en längre lagringsperiod är obligatorisk enligt lag eller tillåten.

Tillgång till dina uppgifter

Du kan alltid kontakta oss via ovanstående sätt för att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt få en kopia av dessa. Dessutom kan du få dina personuppgifter rättade eller raderade (så länge det inte är obligatoriskt enligt lag att lagra uppgifterna).

Tillgång, rättelse och radering

Du har rätt att få tillgång till, rätta och radera dina personuppgifter. Du kan skicka en specifik begäran till Heras via kontaktuppgifterna ovan, där du anger ditt namn och din adress. Heras kan be att du verifierar din identitet för att förhindra missbruk av denna rättighet. Heras kommer i princip att svara på en begäran om tillgång eller rättelse inom fyra veckor. Vid en begäran om radering, kommer Heras att radera personuppgifterna så fort som möjligt, såvida inte och i den utsträckning lagen kräver det, personuppgifterna måste lagras eller om det finns (andra) brådskande skäl som utgör hinder för radering.

Vi hjälper dig gärna med alla dina begäranden, men om du av någon händelse inte skulle komma överens med oss, har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Här finns mer information om detta.