Flätverksstängel

För avgränsning

Ett flätverksstängsel kan ha många funktioner och kan anpassas för att uppfylla de aktuella kraven. Stängslet skall gränsmarkera, skydda området på ett effektivt sätt och skänka trygghet. Därför är det viktigt att välja ett stängsel av kvalitet som medför lång livslängd, för en säker inhägnad under många år framöver.

Vilket är rätt stängsel för din verksamhet?

Industristängsel av flätverk har varit den absolut vanligaste modellen av stängsel för t.ex. industriföretag i Sverige fram tills för några år sedan. Heras industristängsel följer reglerna för mekaniskt inbrottsskydd SSF 200:3.  Vi hjälper gärna till med vägledning, för bästa slutresultat.

Heras Villa- och förskolestängsel

I vårt sortiment har vi även klassiska flätverksstängsel som är anpassade för villatomter, förskolor, allmänna områden, bollplaner och parker.

Heras Industristängsel med många möjligheter

Industristängslet anpassas anläggningen och kan kompletteras med grindar som samspelar med både stängsel och passagefrekvens. För ökad säkerhet på skalskyddet kompletteras det med fördel även med vårt elstängsellarm.

Det varmförzinkade stängslet levereras vanligtvis i höjder från 1500 mm upp till 3000 mm näthöjd i varmförzinkat och lackerat i mörkgrönt eller svart.

”Standard” för industristängsel i Sverige är 2 meter högt stängselnät med 50×50 mm maskstorlek samt tre rader taggtråd upptill. Material i standardutförande tillverkas av varmförzinkat alternativt varmförzinkat och lackerat i mörkgrönt, olivgrönt eller svart.

Flätverk: Villa- och förskolestängsel

Villa- och förskolestängsel kan levereras i många olika utföranden, för bästa möjliga anpassning till fastighet, användning och förhållanden.[...]

Mer information

Flätverk: Industristängsel

Heras Industristängsel av flätverk lämpar sig för att markera avgränsning och har 3 rader taggtråd i överkant för att avskräcka mot överklättring.[...]

Mer information

Flätverksstängsel för idrottsanläggningar och bollplaner

Heras levererar sport- och bollplansstängsel av hög kvalitet. Oavsett om det gäller stängsel kring padelbana, fotbollsplan eller annan typ av idrottsanläggning hjälper vi gärna till för att uppnå ett bra slutresultat på den färdiga anläggningen. Oftast används ett klassiskt flätverksstängsel som vid behov kompletteras med ett bollnät.

Kontakta oss för rådgivning och offert!