Flätverksstängel

För avgränsning

Ett flätverksstängsel kan ha många funktioner och kan anpassas för att uppfylla de aktuella kraven. Stängslet skall gränsmarkera, skydda området på ett effektivt sätt och skänka trygghet. Därför är det viktigt att välja ett stängsel av kvalitet som medför lång livslängd, för en säker inhägnad under många år framöver.

Högkvalitativt stängselmaterial är genomgående i vårt sortiment oavsett system eller användningsområde. Vilket kombinerat med en estetiskt tilltalande design innebär gränsmarkeringar med både lång livslängd och en funktionalitet – med möjlighet till anpassning för att samspela med omgivningen.

Vilket är rätt stängsel för din verksamhet?

Industristängsel av flätverk har varit den absolut vanligaste modellen av stängsel för t.ex. industriföretag i Sverige fram tills för några år sedan. Heras industristängsel följer reglerna för mekaniskt inbrottsskydd SSF 200:3. Varje lokal plats har skiftande förutsättningar. Vi hjälper gärna till med vägledning, för bästa slutresultat.

Heras Villa- och förskolestängsel

I vårt sortiment har vi även klassiska flätverksstängsel som är anpassade för villatomter, förskolor, allmänna områden och parker.

Heras Industristängsel med många möjligheter

Industristängslet anpassas till omgivningen och anläggningen stängslet är avsett för och kan kompletteras med grindar som samspelar med både stängsel och passagefrekvens. Ett Heras industristängsel kompletteras med fördel även med vår Elstängsellarm för att ytterligare öka säkerheten på fastighetens skalskydd.

Det varmförzinkade stängslet levereras vanligtvis i höjder från 1500 mm upp till 3000 mm näthöjd och kan även levereras varmförzinkat och lackerat i mörkgrönt, olivgrönt eller svart.

”Standard” för industristängsel i Sverige är 2 meter högt stängselnät med 50×50 mm maskstorlek samt tre rader taggtråd upptill. Material i standardutförande tillverkas av varmförzinkat alternativt varmförzinkat och lackerat i mörkgrönt, olivgrönt eller svart.

Kontakta oss för rådgivning och pris!

Flätverk: Villa- och förskolestängsel

Villa- och förskolestängsel kan levereras i många olika utföranden, för bästa möjliga anpassning till fastighet, användning och förhållanden.[...]

Mer information

Flätverk: Industristängsel

Heras Industristängsel av flätverk lämpar sig för att markera avgränsning och har 3 rader taggtråd i överkant för att avskräcka mot överklättring.[...]

Mer information

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med ditt områdesskydd?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våra experter.

Flätverksstängsel för idrottsanläggningar och bollplaner

 

Heras levererar sport- och bollplansstängsel av hög kvalitet. Oavsett om det gäller stängsel kring padelbana, fotbollsplan eller annan typ av idrottsanläggning hjälper vi gärna till för att uppnå ett bra slutresultat på den färdiga anläggningen.

Kontakta oss för rådgivning och offert!