Vikgrindar

Snabbgående säkra grindar

Vikgrindar för en trygg och snabb passagereglering. Heras  tillverkar och levererar snabbgående vikgrindar för industriapplikationer. Med ett ständigt ökande intresse för våra egenutvecklade vikgrindars funktion och säkerhet ser vi positivt på att kunna tillgodose våra kunders önskemål gällande både leveranstider, service och underhåll.

Heras utbud av skjutgrindar

Heras vikgindar tillhör marknadens snabbaste och används i hamnområden, kommersiella fastigheter, flygplatser och högriskområden: vi erbjuder vikgrindar för alla miljöer och syften.

Heras erbjuder här på hemsidan vikgrinden:

Utöver denna modell erbjuder vi även specialprojekt med alldeles unikt konstruerade vikgrindar anseende storlekar, höjd, säkerhetsnivå och teknik. Kontakta en av våra experter på någon av våra regionkontor för rådgivning om specialanpassade vikgrindar.

Vikgrind: Wiki

Vikgrinden Wiki är en av Heras snabbgående grindar. Den smarta designen i kombination med driftsäker och högkvalitativ grindautomatik gör grinden snabb och[...]

Mer information

Mer än en vikgrind?

Ett staket med en snabbgående vikgrind utgör grunden för ett bra säkerhetssystem utomhus. Vill du ytterligare minska risken för intrång? Kontakta våra specialister för säkerhetsrådgivning. Vi erbjuder lösningar med hög säkerhet för varje riskprofil. Eftersom varje bransch har sina egna specifika säkerhetsfrågor tillhandahåller vi specifika säkerhetslösningar för olika sektorer som transport och logistik, vital infrastruktur, regering, livsmedel, försvar och vatten. Matchande stängsel, tillträdeskontroll och detekteringssystem är bara några exempel på de ytterligare alternativen som vi erbjuder.

Att välja rätt vikgrind

Rätt skyddsnivå

Vissa miljöer med hög risk kräver en mekanism som kan öppnas och stängas snabbt. Du kan alltid lita på hastigheten hos Heras automatiserade vikgrindar. Är du säkerhetsmedveten och vill avskräcka oönskade besökare? Eller används grinden främst för avgränsning?

Våra skjutgrindar finns i höjder på upp till 2,3 meter för alla applikationer. För ytterligare överklättringsskydd kan grindarna avslutas med hajtand.

Vad kostar en snabbgående vikgrind?

Våra vikgrindar konfigureras efter önskemål, behov och förutsättningar på plats. Vi offererar gärna enligt specifikation för såväl små som stora grindprojekt.

Välj din premiumservice-lösning

En grind som inte längre kan öppnas eller stängs leder till obehagliga situationer och besvär. För att förhindra att detta problem uppstår alls erbjuder Heras servicelösningar som håller din produkt i optimalt skick. Heras skräddarsydda servicelösningar minskar risken för fel, osäkra situationer och oväntade kostnader. Mer information om våra servicelösningar.

Kontakta oss

Vill du ha säkerhetsråd anpassade till din fastighet och dina behov? Kontakta Heras regionkontor nära dig.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Vill du veta vad kostnaderna är för en lösning för ditt områdesskydd?
Be en offert