Vikgrindar

När hastighet, säkerhet, utrymme och trygghet är viktigt

Vikgrindar ger en trygg och snabb reglering av tillträdet. Grindar som har grindblad som viks ihop kräver mindre öppningsradie och är därför också idealiska för platser där det är ont om utrymme och där vanliga slaggrindar eller skjutgrindar inte får plats. Vi erbjuder vikgrindar för alla miljöer och syften. Heras vikgrindar tillhör marknadens snabbaste och används i hamnområden, kommersiella fastigheter, flygplatser och högriskområden mm.

Snabbgående vikgrindar är konstruerade för att ge en effektiv kombination av tillträdeskontroll, säkerhet, hastighet och driftsäkerhet. De tillhandahåller säkra tillträdespunkter för fordon till ett område eller gräns, och kan förbättra kontinuitet och trafikflöde för detaljhandelsdepåer, logistikcentraler, räddningstjänststationer och parkeringsplatser där omedelbar stängning av platsen efter inträdet är viktigt.

Hur ser vikgrindssortimentet ut?
För vikgrindar sGate finns olika versioner av guidning, dvs med eller utan spåralternativ för grindbladen, tillgängliga för olika miljöer. sGate Top Guided är anpassad för begränsade öppningshöjder, till exempel parkeringsgarage. sGate Bottom Guided är förstärkt med spår i mark för att underlätta frekvent användning av tunga fordon. Vikgrindar utan spår, sGate Trackless och Wiki är fribärande och perfekta för platser som behöver obegränsad höjd t.ex. för stora höga lastbilar.

Hur säkerställer Heras vikgrindar säkert tillträde för fordon?
De öppnas och stängs på bara några sekunder för snabb och kontinuerlig drift och låses säkert för att förhindra obehöriga fordon eller fotgängare att komma in på området.

Heras erbjuder vikgrindarna:

Vad skiljer på en Wiki och en sGate Trackless?
Båda vikgrindarna är fribärande, dvs utan drivning i spår, de är snabba, driftsäkra och finns i öppningsbredder upp till 8 meter. Det som till exempel skiljer är:

På Wiki sitter drivenheterna utanför stolparna och på sGate är de inkapslade i stolparna. Därav är stolpdimensionen lite större på sGate. Det finns möjlighet att välja olika slags fyllning i grindbladen för sGate. SGate har också fler höjder att välja på.

Beroende av val av fyllning, höjd, tillval, användningsområde med mera kan vi erbjuda vikgrindar i olika prisnivåer.

Kontakta en av våra experter på något av våra regionkontor för rådgivning om våra standard-vikgrindar och för specialanpassade vikgrindar, t.ex. krocktestade eller med andra dimensioner.

Vikgrind: Wiki

Vikgrinden Wiki är en av Heras snabbgående grindar. Den smarta designen i kombination med driftsäker och högkvalitativ grindautomatik gör grinden snabb och[...]

Mer information

Vikgrind: sGate Trackless

sGate är en av Heras snabba vikgrindar. Den smarta och estetiska designen i kombination med driftsäker och högkvalitativ grindautomatik gör grinden snabb och[...]

Mer information

Vikgrind: sGate Top Guided

sGate Top guided är en av Heras snabba vikgrindar. Den smarta och estetiska designen i kombination med driftsäker och högkvalitativ grindautomatik gör grinden[...]

Mer information

Vikgrind: sGate Bottom Guided

sGate Bottom Guided är en av Heras snabba vikgrindar. Den smarta och estetiska designen i kombination med driftsäker och högkvalitativ grindautomatik gör grinden[...]

Mer information

Heras vikgrindar är flexibla och enkla att installera.

De finns i en rad olika bredder och höjder och är tillverkade med mått för extremt robusta material av hög kvalitet för att erbjuda lågt underhåll. Vikgrindarna kan väljas med olika finish, färger och komponenter för att säkerställa att vikgrindarna uppfyller alla säkerhetsbehov samtidigt som de kompletterar och smälter in i den omgivande miljön eller vår kunds varumärke. Extra säkerhetsanordningar som detektering med hjälp av markslinga, trafikljus eller varnande blinkande lampor och sirener kan läggas till.

Heras tillverkar varje grind och förmontering innebär att installationen går snabbt och enkelt, vilket minskar risken för skador och påskyndar tiden för att vara fullt igång och fungerande. För att göra livet enkelt för våra kunderna erbjuder Heras expert- och säkra installationstjänster i alla sina lösningar samt service och underhåll.