Vikgrindar

När hastighet, säkerhet, utrymme och trygghet är viktigt

Vikgrindar – snabb och säker passage till din anläggning

Vikgrindar är snabböppnande grindar med grindblad som viks ihop vid öppning. Vikgrindar har en mindre öppningsradie än till exempel slaggrindar och skjutgrindar och lämpar sig därför utmärkt på platser där utrymme är en bristvara och där flödet av in- och utpasserande är högt. Den snabbaste grinden är en så kallad snabbvikgrind

Snabböppnande vikgrindar är konstruerade för att ge en effektiv kombination av säkerhet, hastighet och driftsäkerhet. Dessa kvalitéer är extra viktiga på platser med höga säkerhetskrav och där fordon och människor passerar ofta. Därför är vikgrindar ett populärt alternativ vid anläggningar såsom detaljhandelsdepåer, logistikcentraler, räddningstjänststationer och parkeringsplatser, där omedelbar stängning av grinden efter inträde är viktigt.

Håll obehöriga på avstånd med en vikgrind

Våra vikgrindars snabba öppnings- och stängningsfunktion gör det svårt för obehöriga fordon och personer att passera och ta sig in på ditt område. Grindarnas smarta design och driftautomatik underlättar dessutom den kontinuerliga driften vid din anläggning och ser till att behörig trafik får ett effektivt tillträde.

Vikgrindar för alla miljöer och användningsområden

På Heras erbjuder vi vikbara grindar för alla användningsområden, miljöer och säkerhetsbehov. Våra vikgrindar tillhör marknadens snabbaste och används bland annat vid hamnområden, kommersiella fastigheter, flygplatser och högriskområden.

I vårt vikgrindssortiment hittar du modellerna sGate Trackless, sGate Top Guided och Wiki. Våra vikgrindar i sGate-serien går att få med olika spåralternativ för grindbladen, och är således enkla att anpassa till olika miljöer. sGate Top Guided är anpassad för begränsade öppningshöjder, till exempel vid parkeringsgarage, medan sGate Trackless och Wiki är fribärande och utmärkta för platser som behöver obegränsad höjd, t.ex. för stora lastbilar.

 

Vikgrind: Wiki

Vikgrinden Wiki är en av Heras snabbgående grindar. Den smarta designen i kombination med driftsäker och högkvalitativ grindautomatik gör grinden snabb och[...]

Mer information

Vikgrind: sGate Trackless

sGate är en av Heras snabba vikgrindar. Den smarta och estetiska designen i kombination med driftsäker och högkvalitativ grindautomatik gör grinden snabb och[...]

Mer information

Vikgrind: sGate Top Guided

sGate Top guided är en av Heras snabba vikgrindar. Den smarta och estetiska designen i kombination med driftsäker och högkvalitativ grindautomatik gör grinden[...]

Mer information

Vad är skillnaden på Heras vikgrindar Wiki och sGate Trackless?

Våra vikgrindar Wiki och sGate Trackless är fribärande, vilket innebär att de är spårlösa, snabba och driftsäkra. Båda grindarna finns i öppningsbredder upp till 8 meter. Den stora skillnaden på grindarna är att på Wiki sitter drivenheterna utanför stolparna, och på sGate är de inkapslade i stolparna. Därför har sGate en lite större stolpdimension. Därutöver finns möjlighet att välja olika slags fyllning i grindbladen på sGate, samt att grinden går att få i fler höjder.

Vad kostar en vikgrind eller motoriserad grind?

På Heras kan vi erbjuda våra vikgrindar i olika prisklasser beroende på ditt val av fyllning, höjd, tillbehör, användningsområden, etc. Vi är även experter på motoriserad grind. Kontakta något av våra regionkontor om du behöver tips och rådgivning om våra standard-vikgrindar, eller om du behöver en specialanpassad grindlösning som exempelvis är krocktestad eller har andra dimensioner.

Vikgrindar, körgrind, skjutgrindar och slaggrindar – vilken ska jag välja?

Om du är ute efter en grind som är snabb, säker och som upptar lite plats är vikgrinden ett utmärkt alternativ – speciellt om grinden ska monteras i ett tätbebyggt område och avgränsa en plats med mycket in- och utpasserande trafik. Är dessa faktorer mindre viktiga finns andra alternativ som kanske lämpar sig bättre för just dina behov. En körgrind kan vara ett fullgott alternativ för att skydda området.

Exempelvis är skjutgrindar ett bra alternativ för bredare entréer och infarter, där stora fordon behöver passera samtidigt. Skjutgrindar stängs däremot inte lika snabbt som vikgrindar och kräver i regel mer utrymme, eftersom de avgränsar större öppningar.

Om öppnings- och stängningshastighet är mindre viktigt är slaggrinden ett traditionellt och prisvärt alternativ. Dessa grindar öppnas inåt och utåt i en 180-gradig båge och kräver således mer plats än vikgrindar. Slaggrindar används ofta som avgränsning vid skolor, bostadsföreningar och kommersiella byggnader, men även som avspärrning vid industrianläggningar och går att få i både manuella och automatiska utföranden.

Om du behöver hjälp att hitta en grindlösning som passar dig och din verksamhet är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig mer än gärna!

De europeiska CE-standarderna för automatiserade grindinstallationer har reviderats och skärpts

Standarder för automatiska grindar reviderades hösten 2021 och är en del av av en branschövergripande överenskommelse för att implementera striktare krav som ökar säkerhetsnivåerna och bidrar till att minska antalet olyckor i framtiden.

Heras produkter är anpassade till de nya reglerna. Så vad är CE-märkning? Och vad betyder de skärpta kraven?