CE - Conformité Européenne

I enlighet med europeiska direktiv

Automatiserade slag- eller skjutgrindinstallationer är vanligtvis stora tunga enheter med stora automatiserade rörliga delar. Eftersom många fordon och människor använder dessa grindar och barriärer varje dag är det absolut nödvändigt att alla installationer uppfyller de uppdaterade europeiska säkerhetskraven och har en giltigt CE-märkning.

Produkt testad och bevisad säker

CE står för Conformité Européenne, eller ”i enlighet med europeiska direktiv”. CE-märkning krävs enligt lag för produkter som slag- och skjutgrindar som säljs på den europeiska marknaden.

CE-märket på vår produkt säger vi att vi uppfyller alla de väsentliga europeiska krav på säkerhet, hälsa och miljö som ställs på vår produkt. När du som kund köper en produkt med CE-märkning kan du därför vara säker på att du köper en säker produkt.

Bevisbördan för skadeståndsanspråk

Ett CE-märke är en säkerhetsdeklarering. Det har därför en viktig funktion vid ett eventuellt skadeståndsanspråk.

Skärpta krav för CE-märkning

Kraven på CE-märkning för nya automatiserade grindinstallationer skärptes under hösten 2021. Huvudsyftet med dessa skärpta krav är att öka säkerhetsnivåerna och att minska antalet olyckor i framtiden. Detta betyder dock inte att befintliga grindar med nuvarande CE-märkning plötsligt är osäkra.

Läs mer omGrindsäkerhet

Läs mer

Hur vindlastberäkningar och långvariga hållbarhetstest bidrar till en säker grind

Läs mer

Heras välkomnar introduktion till reviderade standarder för automatiska grindar

Läs mer

Eric Fischer från Heras förklarar CE-märkning för grindar

Läs mer

Huvudsakliga ​förändringarna av Heras produkter

Läs mer

Hur man säkerställer att säkerhetsinstallationer är CE-märkta korrekt

Läs mer

Vanliga frågor
Skärpning av säkerhetskraven för CE-märkning

Är jag ansvarig för grindarnas säkerhet?

Som ägare är du ansvarig för underhållet och att hålla installationen säker. I praktiken märker vi ofta att ägare inte är medvetna om detta. Vi ser ofta att grindar endast får underhåll när den inte längre fungerar eller, ännu värre, har orsakat en osäker situation.

Vad sägs om grindens säkerhet?

Hos Heras kommer säkerheten först! Om du köper en grind från Heras kan du vara säker på att grinden uppfyller de gällande CE-kraven och därför kan användas säkert.

Om du har ett serviceavtal kommer våra servicetekniker att kontrollera säkerheten vid det årliga underhållet samt om grinden fortfarande uppfyller de gällande nödvändiga kraven.

Varför behöver jag service och underhåll?

En grind står ofta på en anläggning i årtionden och är utsatt för slitage på grund av de många cyklerna av öppning/stängning och yttre påverkan. Ju tidigare man börjar serva och underhålla en grind desto mer förlänger man grindens livslängd. När en tekniker regelbundet kontrollerar en grind minskar man också risken för funktionsstörningar i verksamheten och förebygger för att förhindra osäkra situationer.

Behöver du råd och hjälp med ditt områdesskydd?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våra experter.

Skjutgrindar

Heras erbjuder automatiserade och manuella skjutgrindar som passar för alla typer av verksamheter, miljöer och behov och går att få i öppningsbredder från 3[...]

Mer information

Slaggrindar

Slaggrindar är mångsidiga grindar med ett eller två grindblad som öppnas inåt eller utåt. På Heras erbjuder vi manuella som automatiska slaggrindar för alla[...]

Mer information

Vikgrindar

Snabböppnande vikgrindar är konstruerade för att ge en effektiv kombination av säkerhet, hastighet och driftsäkerhet. Dessa kvalitéer är extra viktiga på[...]

Mer information