Mål, uppdrag och värderingar

Vårt mål

Erkänd som Europas premiumvarumärke inom områdesskydd. Bevisat av vår tillförlitlighet, engagemang och kompetens.

Vårt uppdrag

Att konstruera, tillverka, installera och underhålla lösningar för områdesskydd inom särskilda affärs-, samhälls- och industrisektorer.

Våra värderingar

Våra värderingar definierar vilka vi är, vad vi står för och hur vi uppför oss.

Tillförlitliga
Vi är tillförlitliga vad gäller specifikation, kvalitet, tid och budget. Våra kunder vet att ett samarbete med Heras innebär att arbeta med ett företag som gör vad de säger och levererar vad de lovar.

Engagerade
Vi värnar om våra kunder, samhället, människorna och miljön. Vårt företag är våra anställda. Hos Heras kommer säkerheten först. Alla våra verksamheter är hållbara. Vi investerar i program för energibesparing och begränsning av utsläpp för att kontrollera vår miljöpåverkan. I affärer agerar vi med integritet och uppriktighet. Våra partners förtroende kommer aldrig att offras i strävan efter vinst.

Experter
Vi är experter på säkert och tryggt områdesskydd. Vi lyssnar på våra kunder för att lära och förstå deras säkerhets- och trygghetsutmaningar. De är experter på sina verksamheter och vi är experter på våra. Vi arbetar tillsammans för att skydda det som de värdesätter mest.