Mål, uppdrag och värderingar

Vårt mål är att med områdesskyddslösningar skydda människor, platser och samhället. Vårt uppdrag är att skydda det som våra kunder värdesätter mest – genom design, tillverkning, installation och service av förstklassiga områdesskyddslösningar. Våra värderingar som beskrivs nedan definierar vilka vi är, vad vi står för och hur vi agerar.

Tillförlitliga

Tillförlitliga genom att tillhandahålla effektivt perimeterskydd för att skapa ett tryggt och säkert samhälle, som människor och samhällen är beroende av.

Engagerade

Engagerade i hälsa och säkerhet för våra kunder, våra anställda och samhället vi lever i. Vi värdesätter mångfald och behandlar alla människor med lika respekt. Vi agerar alltid med integritet och ärlighet. Vi arbetar tillsammans med vår värdekedja för att skapa en cirkulär ekonomi och minska vår miljöpåverkan.

Experter

Experter på områdesskydd. Vi designar smarta och hållbara lösningar med innovativa produkter och arbetar aktivt för att minska vår påverkan på planeten. Vi lyssnar på våra kunder för att skydda det de värdesätter mest. Vi möter utmaningar samtidigt som vi strävar efter att nå de högsta standarderna.