Miljö- och kvalitetsarbete

Heras Stängsel AB erhöll under december månad 2012 certifikat gällande; Produktion, installation och service av produkter för områdesskydd. Detta enligt standarden för ledningssystem ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.
Nedan finner ni respektive certifikat för vår ISO-certifiering, samt Heras Stängsels miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöpolicy tillgängliga för nedladdning.

ISO-certifieringHeras Stängsel ISO-certifierat ledningssystem

Ladda ner certifikat ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 SV

Ladda ner certifikat ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 EN


Policydokument

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Arbetsmiljöpolicy