Elstängsellarm

Ett chockdetekteringssystem för att avskräcka inkräktare

Heras elstängsellarm är ett elektroniskt larmsystem som på ett mycket effektivt sätt avskräcker objudna gäster utan att äventyra utseendet på det aktuella områdesskyddet. Vid beröring ger larmet ifrån sig kraftiga men helt ofarliga stötar samtidigt som ett detektionslarm aktiveras.

Systemet består av horisontella larmtrådar som startar en liten bit ovanför marken och fortsätter upp till ca: 2500 mm höjd. En spänning om ca: 8500 V pulserar ut genom larmtrådarna och skapar ett avskräckande och preventivt skydd. Samtidigt läser elektroniken kontinuerligt av spänningspulsernas förinstallerade värden. Avviker de går larmet. Denna kombination gör systemet extremt svårforcerat. Systemet är modulärt och flera zoner kan kombineras för att skapa exakt rätt lösning för er specifika situation.

För att uppnå högsta kvalitet tillverkar vi elstängsellarmen i egen regi. Vi har egen tillverkning av bland annat apparatskåp, isolatorstolpar och högvoltskontakter.

Utföranden

Ett mycket flexibelt högsäkerhetssystem som kan levereras i flera olika utföranden med en grund av stålprofiler.

  • Wire eller tråd
  • 1-zon eller uppdelat i flera zoner
  • Högvolt eller lågvolt, eller rent av med båda funktionerna
  • Alla komponenter levereras i galvaniserat eller mattsvart
  • Höjder upp till 3000 mm, 2500 mm är standard

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Säkerhetsmodell. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med ditt områdesskydd?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våra experter.