Välj din servicelösning

Priserna på våra serviceavtal baseras på val av servicepaket, antal installerade enheter och eventuella tillval. Fyll i dina uppgifter och information om ditt områdesskydd så kontakta dig för att gå igenom din förfrågan och avgöra vilka installationer som behöver regelbunden service. Du får sedan ett förslag med den valda lösningen, installationerna samt en översikt över den årliga kostnaden.