Bullerskydd

För att dämpa ljud och insyn

Bullerplank i trä och kokosfibrer

Heras levererar materialet för flera olika typer av bullerskärmssystem lämpliga utmed trafikerade transportleder som vägar, järnvägsspår och områden där ohälsosamt och skadligt buller genereras av tät trafik och påverkar närmiljön negativt.

Med vårt sortiment av modulbyggda bullerskärmar, har vi möjlig att leverera både små och större bullerplank anpassade till det aktuella området. Bullerskärmsystemen, som har både dämpande och insynsskyddande funktion, finns i olika utseende och i material av trä och kokosfibrer.

Heras erbjuder 3 typer av bullerskärmar:

Kontakta någon av våra experter för råd och offert för bullerplank.

Bullerskydd: Kokowall Bullerplank

Kokowall är ett av våra miljövänliga bullerplank med hög ljudisoleringsnivå på upp till 30 dB och även en hög ljudabsorptionsförmåga. Den yttre sidan som[...]

Mer information

Bullerskydd: Reflekt & Absorb

Bullerskärmar i trä vars design kan anpassas efter önskemål med dekor på bullerskärmarna, krönplåtar och i olika kulörer. Kärnan som ger upphov till de[...]

Mer information

Bullerskydd: Noise Reducer

Noise Reducer bullerplank med högabsorberande mineralull är grunden till den prisvärda bullerskärmen som används med fördel utmed trafikleder och järnvägar.[...]

Mer information

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med ditt områdesskydd?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våra experter.