Bullerskydd

Reducera buller och dämpa insyn

Förebygg skadligt buller med ljuddämpande staket från Heras

Bullerskydd används för att förebygga buller utmed vägar, transportleder och järnvägsspår. På Heras levererar vi material för bullerskärmssystem som är lämpliga att montera utmed trafikerade områden där tät trafik orsakar skadligt och ohälsosamt buller som har en negativ påverkan på närmiljön. Med våra modulbyggda bullerskärmar kan vi leverera både små och större bullerplank anpassade till den aktuella miljön. Våra bullerskärmar har både en dämpande och insynsskyddande funktion och finns i olika färger som harmonierar med den kringliggande bebyggelsen och området.

Noise Reducer – underhållsfritt och absorberande bullerplank

På Heras erbjuder vi bullerskyddet Noise Reducer med extremt bra ljudisolering och absorption. Bullerplanket går att få i två olika utföranden – antingen som en lätt och effektiv ljudisoleringsvägg, eller som en extra stark version med en högre bygghöjd och mer bullerreducerande kapacitet. Oavsett vilket du väljer får du ett underhållsfritt och högabsorberande bullerskydd som lämpar sig utmärkt i de mest högljudda av miljöer. Med ett konkurrenskraftigt pris och lång livslängd erbjuder Noise Reducer en väl avvägd slutprodukt som kan kombineras för flertalet olika ändamål.

Bullerskydd: Noise Reducer

Noise Reducer bullerplank med högabsorberande mineralull är grunden till den prisvärda bullerskärmen som används med fördel utmed trafikleder och järnvägar.[...]

Mer information

Bullerskydd: Noise Reducer HA

Detta är en extra stark version av Noice reducer, med en högre bygghöjd och mer bullerreducerande kapacitet än den normala versionen. Brusreduceraren HA har två[...]

Mer information

Att tänka på när du monterar ett effektivt bullerskydd

Bullerskydd går att få i olika former och storlekar, vilket gör att monteringsprocessen ser olika ut beroende på vilket skydd du väljer. Alla bullerskydd måste däremot klara av hård belastning från vind och lufttryck från passerande fordon samt snö, stenskott och eventuella påkörningar, vilket innebär att grundläggningen av skyddet är avgörande.

För att fästa och stabilisera bullerskyddet krävs ett stabilt fundament som ofta består av betongplintar eller pålfundament. I fundamentet fäster man sedan bullerplankets stolpar, som ofta består av trä eller stål. För att stärka bullerskyddets ljuddämpande funktion är det viktigt att den nedre delen av bullerskyddet sluter tätt mot marken.

Vill du veta mer om hur du monterar bullerskydd? Kontakta oss, så berättar vi mer.

Behövs bygglov för ett effektivt bullerskydd?

För vanliga staket krävs i regel inget bygglov, men för bullerskydd kan reglerna se annorlunda ut beroende på vilken kommun du planerar att uppföra planket i. Därför rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med byggnadsnämnden i den aktuella kommunen för att få svar på om just det du vill bygga kräver bygglov.

Experts in perimeter protection

Ett områdesskydd består av stängsel och staket som är utformade för att skydda både människor och egendom genom att begränsa eller helt förhindra tillträdet till ett förbestämt område. 

För att säkerställa våra kunders trygghet och säkerhet har vi utvecklat Heras Säkerhetsmodell. Modellens syfte är att optimera säkerheten kring din fastighet genom att uppfylla fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja, upptäcka oönskat intrång och förhindra obehörigt tillträde. 

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat våra kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Vår erfarenhet i kombination med vår personals ständiga kompetensutveckling gör att vi stolt kan kalla oss experter på områdesskydd. 

Behöver du råd och hjälp med ditt områdesskydd?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våra experter.