Visselblåsning

Våra värderingar definierar vilka vi är, vad vi står för och hur vi agerar. Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, kunders, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. Därför har vi upprättat en visselblåsarfunktion. Här kan du anmäla beteenden eller annan information som strider mot vår uppförandekod och våra värderingar eller uppmärksamma på andra omständigheter som du anser behöver utredas.

Det du vill rapportera ska gälla missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Exempel på missförhållanden som normalt omfattas är överträdelse av lagar och föreskrifter, korruption och mutor, ekonomisk brottslighet, missbruk av finansiella medel och allvarliga trakasserier.

När du rapporterar via formuläret garanteras du full anonymitet om du önskar det. Du kan också känna dig trygg med att vi inte accepterar någon form av repressalie eller negativa konsekvenser mot den som anmäler ett missförhållande genom visselblåsarfunktionen.

Om du väljer att inte ange vem du är kommer du att vara helt anonym, även för mottagaren. Tänk dock på att för att du ska kunna få återkoppling måste du lämna dina kontaktuppgifter.