Heras Säkerhetsmodell

Denna modell kombinerar de mest effektiva skyddsstrategierna för att skapa en pålitlig och praktisk säkerhetslösning för varje typ av område.

Vi använder denna modell för att tillsammans med kunden fastställa exakt vilka säkerhetsbehov de har. Utifrån dessa behov använder vi Heras expertis för att erbjuda bästa möjliga lösning.

Med hjälp av dessa scenarier tilldelas modellelementen en säkerhetsnivå. Det innebär att vi erbjuder en skräddarsydd och integrerad lösning för våra kunders alla specifika behov.

 

Vår modell säkerställer att vi smidigt och sömlöst kombinerar de mest effektiva skyddsstrategierna och därmed bildar en pålitlig, praktisk säkerhetslösning för varje applikation.

Genom att överväga de olika möjliga scenarierna kan vi använda vår modell för att tilldela relevant säkerhetsnivå till varje aspekt av systemet för områdesskyddet och sedan föreslå relevanta produkter för att uppnå den rätta säkerhetsnivån. Detta innebär också att vi kan erbjuda en skräddarsydd och integrerad lösning för alla specifika kundbehov.

Baserat på dessa behov kan vi komma överens om en handlingsplan för att genomföra säkerhetsförslaget med alla våra erfarna teammedlemmar.

Innan vi implementerar en ny säkerhetslösning för din anläggnings område (eller modifierar en befintlig), rekommenderar våra säkerhetsexperter dig om det bästa sättet att minimera och bygga bort potentiella risker. I vår rådgivning ingår också att kontrollera alla lokala miljö- och geografiska begränsningar för att säkerställa att du har en effektiv lösning. Vi är experter på att identifiera och leverera rätt lösning vid rätt tidpunkt för att säkra området för din anläggning, dina medarbetare och dina data.

Beaktas bör att fysiska säkerhetsåtgärder bara är en del av en effektiv säkerhetslösning för din anläggning. De måste implementeras för att effektivt stödja organisatoriska processer för anläggningens säkerhet och drift. Våra lösningar säkerställer att säkerhetsgrupper och supportorgan (som polisen) kan reagera och agera effektivt på eventuella incidenter.

Vill du veta mer om Heras Säkerhetsmodell eller behöver du hjälp med att bygga ditt eget områdesskydd? Be om en kostnadsfri konsultation med en av våra experter.

Kostnadsfri konsultation

 

Våra berättelserReferensprojekt, expertbloggar och mer

Alla inlägg

Kraftigt ökad efterfrågan på säkerhetslösningar – Heras gör rekordår!

Läs mer

Hur vindlastberäkningar och långvariga hållbarhetstest bidrar till en säker grind

Läs mer

Vad kan du göra om du får problem med din grind på grund av snö och kyla?

Läs mer

Heras lanserar efter förvärvet nytt varumärke för den danska perimeterskyddsgruppen

Läs mer

För- och nackdelar med olika sorters säkerhetsstängsel

Läs mer