Trots tuffa tider i byggbranschen – all-time high för Heras i Jönköping

Henrik Sonnerby och Stefan Nordström
Henrik Sonnerby, distriktschef, och Stefan Nordström, säljare i Jönköping

Det har minst sagt skett en utveckling inom områdesskyddsbranschen, med en efterfrågan som är större än någonsin. Detta märks tydligt hos Jönköpingskontoret, som dessutom är verksamma i Skaraborg, Östergötland och södra Småland. På tre år har man ökat sin omsättning med 171%.

Utvecklingen är anmärkningsvärd. Inte minst med tanke på att den historiskt största kundbasen funnits inom byggbranschen, som har stort fokus på välfungerande områdesskydd kring och på sina byggen. Men som bekant har det gått mindre bra för byggbranschen sedan en tid tillbaka – trots detta går Heras mot denna ström.

– Den största förklaringen är att vi varit duktiga på att finna nya marknader och nya kunder, säger Henrik Sonnerby.

En sådan är den explosionsartade utbyggnaden av det svenska kraftnätet, som krävs för att klara omställningen och elektrifieringen i den takt som industrin planerar för.

– Några exempel är solcells- och vindkraftsparker, ställverk, vattenkraftverk och allt som hör till dessa. Eftersom det handlar om elproduktion klassas det som kritisk infrastruktur. Det, i kombination med att ingen obehörig ska komma till skada, gör att det ställs det högre krav på områdesskydd, förklarar Henrik Sonnerby och fortsätter:

– Parallellt med detta ser vi tyvärr också en ökad efterfrågan till följd av det förändrade säkerhetsläget. Det har inneburit allt högre krav på alla typer av säkerhet i samhället inklusive områdesskydd, då allt fler behöver skydda värdet på sina tillgångar.

En annan bakomliggande faktor till framgången är Jönköping som stad och dess centrala läge ur ett logistiskt perspektiv.

– Jönköping är en stor knutpunkt för logistikbranschen, som alltid har varit en av våra största kunder. Och i samband med att Jönköping expanderar vill allt fler speditörer och transportörer ha lager och/eller omlastningscentraler på orten, förklarar Henrik Sonnerby.

Att just Heras i Jönköping fått extra många kunder på senare tror Henrik Sonnerby beror på företagets och medarbetarnas stora flexibilitet.

– Ofta handlar det om snabba ryck i den här branschen och då gäller det att följa kunden.

– En av nycklarna till vår framgång är vår stora styrka för montering, med både egen personal och flera underentreprenörer. Det gör att vi har stor montagekapacitet. Vi är dessutom duktiga på att följa kundens önskemål, i synnerhet när det gäller tiden. Det gäller för såväl nyproduktion och nya kunder, som för befintliga kunder i behov av akut reparation, service och underhåll, avslutar Henrik Sonnerby

Vill du boka in ett möte? Kontakta Henrik Sonnerby på henrik.sonnerby@heras.se.