Nerladdning av Heras produktinformation

Heras erbjuder en rad produkter för att säkra olika anläggningar och områden. Tillsammans konstruerar, tillverkar, installerar och underhåller vi lösningar för områdesskydd inom särskilda affärs-, samhälls- och industrisektorer. Vårt kompletta sortiment av säkerhetsprodukter inkluderar avgränsning (stängsel, räcken, bullerskydd), tillträdeskontroller (grindar, bommar, pollare) samt detektering (elstängsellarm). Tillsammans ger dessa produkter en totallösning med rätt säkerhetsnivå för varje kund.

På denna sida tillhandahåller vi en rad dokument såsom produktblad och broschyrer. Inom kort kommer det även finnas möjlighet att bland annat ladda ner installationsmanualer och certifieringar.

Avgränsning

Produkt
Beskrivning
Nedladdning
All dokumentation

Zenith högsäkerhetsstängsel lämpar sig väl för att skydda större områden, fabriker, kommersiella fastigheter, skolor, järnvägar och sjukhus. Zenith[...]

Pallas Stålnätspanel är ett system med moderna svetsade stängselpaneler med god genomsynlighet som smälter in fint i omgivningen. Pallas är enkel att installera [...]

Heras Industristängsel av flätverk lämpar sig för att markera avgränsning och har 3 rader taggtråd i överkant för att avskräcka mot överklättring.[...]

Palissad Atlas är ett starkt och robust staket, tillverkat i vår egen fabrik för att klara våra högt ställda kvalitetskrav.

Palissad Grence Atlas kombinerar elegans, hållbarhet och säkerhet. Den tillverkas med hjälp av den nya ”stenttekniken” som kräver mindre energi. Den jämna[...]

Palissad Grence Heracles är stilren, hållbarhet och säkerhet. Den tillverkas med hjälp av den nya ”stenttekniken” som kräver mindre energi. Den jämna ytan[...]

Palissad Heracles är ett mycket högkvalitativt staket. Extremt starkt och mycket snyggt. Höjder finns från 1 till 2,5 meter.

Heras Påkörningsskydd är en permanent markering, i varmförzinkat stål och fungerar som skydd för känsliga och utsatta installationer och objekt. Exempelvis[...]

Sektionsräcke som är anpassningsbart för skydd, avskiljning och markering i miljöer med gångtrafik och fordonstrafik för att höja säkerheten. Heras[...]

Noise Reducer bullerplank med högabsorberande mineralull är grunden till den prisvärda bullerskärmen som används med fördel utmed trafikleder och järnvägar.[...]

Tillträdeskontroll

Produkt
Beskrivning
Nedladdning
All dokumentation

Skjutgrinden Delta har de senaste 30 åren, med 70000 installerade grindar, bevisat att den är pålitlig, solid och robust. Klart att Delta är populär. De kompakta [...]

Vikgrinden Wiki är en av Heras snabbgående grindar. Den smarta designen i kombination med driftsäker och högkvalitativ grindautomatik gör grinden snabb och[...]

Heras skjutgrind uGate tillhandahåller högt säkerhetsskydd och breda öppningsmått. En enkelgrind kan ge ett fritt öppningsmått på 12 meter, medan en[...]

Europa är en mångsidig nyckelfärdig slaggrind och mycket lämplig för att säkert stänga tillträdet till din anläggning och passar till bland annat[...]

Heras industrigrindar för gångpassage är av högsta kvalitet och består av profilfyllda grindramar förberedda för montage av nyckelcylinder. Gånggrinden är[...]

Proteus 2 är en modern slaggrind lämplig för att stänga tillträdet för olika ingångar och utgångar med begränsad säkerhetsnivå.

Våra villa- och förskolegrindar består av grindblad och stolpar i varmförzinkat utförande, med eller utan lackning i mörkgrönt, olivgrönt eller svart.[...]

Saros är en elektromekanisk vägbom som fungerar snabbt och effektivt. Med sin robusta inre ram och estetiska utseende är den väl lämpad för kommersiella[...]

Heras 94x-serien är ett sortiment av tunga, dubbla och vandalsäkra vägbommar som har krocktestats i enlighet med normen PAS 68. Vägbommarna har fått enastående[...]

Bommar Access XL och XXL har pålitlig fordonsreglering genom innovativ design och stark konstruktion. Levereras med exempelvis integrerad fordonsdetektor för[...]

Access, en serie av automatiska bommar idealiska för reglering av trafikflöden, innovativ design, låg energiförbrukning, genomgående stark konstruktion och för[...]

Detektering

Produkt
Beskrivning
Nedladdning
All dokumentation

Heras elstängsellarm, som kan monteras på nya och befintliga stängsel och grindar, avskräcker, upptäcker och fördröjer inkräktare utan att kompromissa med[...]

Mobila Stängsel

Produkt
Beskrivning
Nedladdning
All dokumentation

Heras mobila stängsel för temporära avgränsningar och inhägnader är ett komplett och flexibelt system för områdesskydd för byggarbetsplatser eller vid till[...]

Heras Mobila Rotationsgrindar och slaggrindar monterade på kraftig plåt för snabb och smidig förflyttning på och mellan arbetsplatser eller annan tillfällig[...]

Heras mobila bullerskydd består av en avancerad ljudabsorbent, vilken kan begränsa en del av ljudvågorna till inhägnat område genom att samtidigt skapa ett[...]

Reflexförsedda kravallstaket för det tillfälliga behovet av inhägnader, så som för omdirigering av gångtrafik och avgränsning på arbetsplatser eller vid[...]