Räcken: Sektionsräcke

Avgränsning för gång- och fordonstrafik

Heras sektionsräcken är ett anpassningsbart räcke i stål för avskiljning och markering i miljöer med gångtrafik och fordonstrafik, för att genom markering höja säkerheten och avgränsa. Sektionsräcket är en av de vanligaste typerna av räcke utmed gång- och cykelvägar.

Ett anpassningsbart räcke

För flertalet olika ändamål kan Heras sektionsräcken monteras, både i markerande och skyddande syfte. Som standard levereras detta räcke för nedgjutning men kan även kompletteras, likt övriga räcken i produktgruppen, med lämpliga fästen och fundament.

Sektionsräcket levereras normalt sett i varmförzinkat utförande, för tålighet och lång livslängd.

Men kan mot förfrågan pulverlackeras i RAL-kulör med ytterligare ett skyddande lager, som både förhöjer utseendet och kan få räcket att smälta in i omgivningen.

I miljöer med mycket liv och rörelse krävs ofta olika avspärrningar beroende på förutsättningar och hur området kommer att nyttjas. Heras sektionsräcken är försedda med mellanliggare för ökad stabilitet och livslängd.

Beroende på ställda krav för fast avgränsning eller markering är Heras sektionsräcken en lämplig komponent, eller komplement, till bland annat parkeringshus, gång- och cykelvägar.

Vi hjälper gärna till med lämpliga förslag baserade på förutsättningar och önskemål.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Vill du veta vad kostnaden är för en lösning för ditt områdesskydd?
Begär om en offert.