Connect

Passersystem via molnet som tillägg till ditt serviceavtal

Connect är vår tilläggstjänst till ditt serviceavtal och ingår när du tecknar Premium eller Premium VIP serviceavtal.

Med Connect kan du öppna/stänga dina automatiserade tillträdesslösningar smidig via app eller webben, övervaka viktiga grindparametrar som grindstatus, säkerhetsfunktioner, strömförsörjning och användningsfrekvens samt administrera rättigheter.

Connect ger inte bara information om status på dina grindar eller bommar utan övervakar också alla komponenter dygnet runt. På så sätt har du alltid realtidsstatus via din smarttelefon, surfplatta eller dator. Dessutom skickar Connect ett meddelande om det finns några avvikelser i systemets vanliga funktion.

 

  • Varningsmeddelande & aviseringar
  • Fjärrövervakning via app/webb
  • Öppna via mobiltelefon
  • Fjärråtkomst & administration via app/webb
  • Årsur/kalender
  • Rapporter & statistik
  • Användarbaserad serviceindikator

Vanliga frågor

Är Connect alltid kombinerat med en service- och underhållslösning?

För att ge dig bästa möjliga service är Connect en tilläggstjänst som erbjuds när du tecknar ett serviceavtal.

Vilka funktioner ingår i Connect?

Passersystemet Connect erbjuder via app eller online följande funktioner: fjärrövervakning, varningar och meddelanden, användningsbaserat underhåll, fjärråtkomst och konfiguration.

Vem övervakar tillträdeslösningens status?

Som ägare har du alltid tillgång till webbportalen eller app för att övervaka dina tillträdeslösningar och kan fjärrstyrt ge tillträde. Vid driftfel larmar skickar Connect varningsmeddelande.

 

Hur fungerar Connect?

Passersystemet Connect är en plattform som består av Heras Cloud Unit (hårdvara) och Heras Cloud Portal som du har tillgång via app eller webb. Hårdvaran installeras på en automatisk grind eller bom och ansluts till portalen via GSM-nätet. Heras Cloud Unit övervakar viktiga grindparametrar: grindstatus, säkerhetsfunktioner, strömförsörjning och användningsfrekvens och larmar vid driftfel. All fjärrstyrning och övervakning sker via app eller webben.

Kan Connect läggas till alla grindar?

Passersystemet Connect fungerar sömlöst med alla typer av motoriserade produkter för tillträdeskontroll, t.ex. skjutgrindar, slaggrindar, vikgrindar, bommar eller vändkors, både från Heras och andra leverantörer. De specifika parametrar som kan övervakas beror på detektorerna och anslutningsmöjligheterna för tillträdespunkten i fråga.

Hur är det med säkerheten för Connect?

Anslutningarna mellan tillträdeslösningar, smarttelefoner och onlineportalen använder SSL-kryptering, VPN-anslutning, säkra lösenord och nästa generations brandväggar. Detta garanterar säker användning och förhindrar missbruk av tillträde till dina lokaler.

Kan jag också ge personer tillträdesrättigheter för att öppna en grind?

Med Connect kan du bevilja upp till 1024 individuella tillträdesrättigheter till dina lokaler.

Har du redan ett konto?