Offentlig miljö

Offentliga platser där många människor träffas samtidigt har stora volymer besökare och är ofta mycket tillgängliga på olika sätt. Människor på dessa platser måste kunna känna sig trygga.

Utmaningen är att skapa en känsla av säkerhet och trygghet utan att oroa. Den offentliga funktionen, tillgängligheten, för en offentlig plats eller rekreationsplats måste upprätthållas. Bland annat erbjuder vi lösningar för nedan platser.

 

Vi erbjuder lösningar som är anpassade för t.ex. villatomter, förskolor, bollplaner, allmänna områden och parker.

Behöver du hjälp med att bygga ditt områdesskydd? Registrera dig för en kostnadsfri konsultation med en av våra experter.

Klicka på prickarna för att förstå hur vårt sortiment av produkter ger en säkerhetslösning.

Bommar

Vägbommar är ett säkert och effektivt tillträdesskydd för att kontrollera tillträdet och hantera in- och utgående fordonstrafik. På Heras erbjuder vi högkvalitativa vägbommar för olika användningsområden och säkerhetsbehov.

Mer information

Rotationsgrindar: B700

Rotationsgrinden B700 är användarvänlig, solid och pålitlig och ger fotgängare tillträde med hög säkerhetskontroll. Dubbelriktad elektrisk frikoppling. Den kan erhållas med raka armar eller trombonrotorarmar och med eller utan tak.

Mer information

Vikgrind: Wiki

Vikgrinden Wiki är en av Heras snabbgående grindar. Den smarta designen i kombination med driftsäker och högkvalitativ grindautomatik gör grinden snabb och säker. Heras vikgrindar är ett lämpligt alternativ vid stora trafikflöden med hög passagefrekvens.

Mer information

Skjutgrindar: Delta

Skjutgrinden Delta har de senaste 30 åren, med 70000 installerade grindar, bevisat att den är pålitlig, solid och robust. Klart att Delta är populär. De kompakta prefabricerade grinddelarna får plats i små lastbilar, de passar och kan levereras i princip överallt.

Mer information

Connect

Gör ditt områdesskydd smart med Connect, det smarta tillägget till ditt servicepaket

Mer information

Stålnätspaneler: Pallas

Pallas Stålnätspanel är ett system med moderna svetsade stängselpaneler med god genomsynlighet som smälter in fint i omgivningen. Pallas är enkel att installera och finns i olika höjder och färger.

Mer information

Palissader: Grence Atlas

Palissad Grence Atlas kombinerar elegans, hållbarhet och säkerhet. Den tillverkas med hjälp av Heras patenterade "Stent technology" som minskar miljöpåverkan genom lägre energi- och zinkförbrukning samt mindre CO2-utsläpp. Den jämna ytan som erhålls utan svetsfogar är mindre känslig för fukt och smuts.

Mer information

Behöver du hjälp med att bygga ditt eget områdesskydd?
Be om en kostnadsfri konsultation med en av våra experter.

Läs mer

Hur väljer du rätt stängsel?

Läs mer

Heras bidrar till att göra Helsingborgs stad säkrare

Läs mer

Skräddarsytt områdesskydd på nyligen renoverade Chichester Free School

Läs mer

Skräddarsytt områdesskydd för nyligen renoverade Chichester Free School, UK

Läs mer