Vikgrind: Wiki

Snabbgående vikgrind – för höga trafikflöden

Vikgrinden Wiki är ytterligare en av Heras snabbgående grindar. Tack vare sin utformning och konstruktion för fritt öppningsmått, är den lämplig för anläggningar och infarter som saknar fritt utrymme, där montage av exempelvis skjutgrind helt enkelt inte är möjligt. Den smarta designen i kombination med driftsäker och högkvalitativ grindautomatik medför att grinden snabbt öppnas och stängs, vilket gör Heras vikgrindar till ett lämpligt alternativ även vid stora trafikflöden med hög passagefrekvens. Den snabba öppningen och stängningen gör det också svårare för obehörig att passa på att ta sig igenom grinden samtidigt vilken gör den till ett säkrare alternativ än grindar som öppnar och stänger långsammare.

Höjden 2,3 meter medför att vikgrinden samspelar med omgivande stängsel eller staket om detta monterats i industrihöjd med taggtråd i ovankant. Vikgrindar förses däremot med ett överklättringsskydd i forma av vassa hajfensliknande tänder, så kallad Hajtand.

Grinden levereras komplett färdigmonterad från fabrik, med en unik gångjärnslösning och anpassad grindautomatik för en säker drift i det nordiska klimatet.

Vikgrindsautomatiken är optimerad för snabb, smidig och säker passage – och tack vare självhämmande elektromekaniska motorer hålls grinden i stängt läge även vid strömbortfall.

Heras egenutvecklade och egenproducerade snabbvikgrind Wiki är en mycket snabb motordriven grind för dagmått på upp till hela 8 meter.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.