Detektering

System för att upptäcka intrång förbättrar ditt områdesskydd

Larmande elstaket

För att öka säkerheten kring utsatta anläggningar är Heras larmade elstängsel en väl lämpad säkerhetshöjande åtgärd. Bland många andra fördelar verkar elstängsellarmet avskräckande och samtidigt upptäckande. Det kan dessutom med enkelhet höja säkerheten i samband med nyinstallation av stängsel eller annat områdesskydd men även i många fall monteras på befintligt staket. Med egen tillverkning kan elstängsellarmen levereras för både små och stora anläggningar och till ett fördelaktigt pris.

 

Heras Electric Fence

Heras elstängsellarm avskräcker, upptäcker och fördröjer inkräktare utan att kompromissa med utseendet på befintligt stängsel.  Elstängsellarmet kan monteras på befintligt stängsel och grindar.

Analysatorenheten samt installationen i sin helhet utförs i enlighet med internationell säkerhetsstandard och uppfyller kraven enligt SS-EN 60335-2-76.

Elstängsellarm

Heras elstängsellarm, som kan monteras på nya och befintliga stängsel och grindar, avskräcker, upptäcker och fördröjer inkräktare utan att kompromissa med[...]

Mer information

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med ditt områdesskydd?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våra experter.

Integrerad detektion för total säkerhet

För den mest effektiva lösningen har våra detekteringsprodukter full integrationsförmåga med de flesta säkerhetshanteringssystem.

Hur mycket kostar detektering?

Heras kan erbjuda en fullständig lösning. Våra experter kan beräkna kostnaden för detektionssystem och tillsammans med andra områdesskyddsprodukter. Du kan begära en offert från oss när som helst.

Kontakta oss

Behöver du anpassade säkerhetsråd för din anläggning eller fastighet? Kontakta ett Heras regionkontor i ditt område.

Experter på områdesskydd

Heras är känt för kostnadseffektiva, hållbara säkerhetslösningar av hög kvalitet.