Detektering

System för att upptäcka intrång förbättrar ditt områdesskydd

Larmande elstaket

För att öka säkerheten kring utsatta anläggningar är Heras larmade elstängsel en väl lämpad säkerhetshöjande åtgärd. Bland många andra fördelar verkar elstängsellarmet avskräckande och samtidigt upptäckande. Det kan dessutom med enkelhet höja säkerheten i samband med nyinstallation av stängsel eller annat områdesskydd men även i många fall monteras på befintligt staket. Med egen tillverkning kan elstängsellarmen levereras för både små och stora anläggningar och till ett fördelaktigt pris.

 

Heras elstängsellarm

Elstängsellarm är ett kostnadseffektivt alternativt för att öka säkerheten på ditt områdesskydd. Elstängslet avskräcker, upptäcker och fördröjer inkräktare utan att kompromissa med utseendet och kan monteras på befintligt stängsel och grindar. Vid beröring ger larmet ifrån sig kraftiga men helt ofarliga stötar samtidigt som ett detektionslarm aktiveras.

Analysatorenheten samt installationen i sin helhet utförs i enlighet med internationell säkerhetsstandard och uppfyller kraven enligt SS-EN 60335-2-76.

Elstängsellarm

Heras elstängsellarm, som kan monteras på nya och befintliga stängsel och grindar, avskräcker, upptäcker och fördröjer inkräktare utan att kompromissa med[...]

Mer information

Integrerad detektion för total säkerhet

För den mest effektiva lösningen har våra detekteringsprodukter full integrationsförmåga med de flesta säkerhetshanteringssystem.

Hur mycket kostar detektering?

Heras kan erbjuda en fullständig lösning. Våra experter kan beräkna kostnaden för detektionssystem och tillsammans med andra områdesskyddsprodukter. Du kan begära en offert från oss när som helst.

Kontakta oss

Behöver du anpassade säkerhetsråd för din anläggning eller fastighet? Kontakta ett Heras regionkontor i ditt område.

Experter på områdesskydd

Heras är känt för kostnadseffektiva, hållbara säkerhetslösningar av hög kvalitet.