Myndigheter

Varje myndighet har olika villkor och förutsättningar. Målet för vissa myndigheter är att hålla människor utanför och för andra är det att hålla människor kvar inne. Oavsett vilket av målen som gäller så måste en myndighet vara säker så att arbetet som är avgörande för den nationella säkerheten kan fortsätta.

Den största utmaningen? Se till att säkerheten matchar myndighetens villkor optimalt så att den dagliga statliga eller offentliga verksamheten inte hindras.

I samarbetet för att bedöma situationen, erbjuder vi pålitlig och engagerad rådgivning. Därefter tillhandahåller vi expertlösningar för säkerheten på fastighetsområdet. Vi ser till att människor stängs ute eller inne, så att arbetet kan fortskrida.

Behöver du hjälp med att bygga ditt områdesskydd?

Klicka på prickarna med markören för att förstå hur vårt sortiment av produkter skapar ett områdesskydd.

Palissader: Grence Atlas

Palissad Grence Atlas kombinerar elegans, hållbarhet och säkerhet. Den tillverkas med hjälp av Heras patenterade "Stent technology" som minskar miljöpåverkan genom lägre energi- och zinkförbrukning samt mindre CO2-utsläpp. Den jämna ytan som erhålls utan svetsfogar är mindre känslig för fukt och smuts.

Mer information

Rotationsgrindar: B700

Rotationsgrinden B700 är användarvänlig, solid och pålitlig och ger fotgängare tillträde med hög säkerhetskontroll. Dubbelriktad elektrisk frikoppling. Den kan erhållas med raka armar eller trombonrotorarmar och med eller utan tak.

Mer information

Bommar: Saros

Saros är en elektromekanisk vägbom som fungerar snabbt och effektivt. Med sin robusta inre ram och estetiska utseende är den väl lämpad för kommersiella parkeringshus och för tillträde till industriområden.

Mer information

Skjutgrindar: Delta

Skjutgrinden Delta har de senaste 30 åren, med 70000 installerade grindar, bevisat att den är pålitlig, solid och robust. Klart att Delta är populär. De kompakta prefabricerade grinddelarna får plats i små lastbilar, de passar och kan levereras i princip överallt.

Mer information

Vikgrind: sGate Trackless

sGate är en av Heras snabba vikgrindar. Den smarta och estetiska designen i kombination med driftsäker och högkvalitativ grindautomatik gör grinden snabb och säker.

Mer information

Connect

Gör ditt områdesskydd smart med Connect, det smarta tillägget till ditt servicepaket

Mer information

Stålnätspaneler: Zenith

Zenith högsäkerhetsstängsel är ett SR-klassat stängsel som lämpar sig väl för att skydda kritisk infrastruktur som till exempel järnvägar, kraft- och värmeverk och högsäkerhetsområden.

Mer information

Elstängsellarm

Heras elstängsellarm, som kan monteras på nya och befintliga stängsel och grindar, avskräcker, upptäcker och fördröjer inkräktare utan att kompromissa med utseendet på stängsel. Det finns i olika utföranden och med en rad olika tillbehör och extrautrustning. Heras elstängsellarm kan konfigureras för att integreras med andra, nya eller befintliga lösningar.

Mer information

Behöver du hjälp med att bygga ditt eget områdesskydd?
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning