Mobila Stängsel

Temporärt områdesskydd för byggarbetsplatser eller evenemang

Heras erbjuder lösningar som ger ett väldesignat, högkvalitativt och lättunderhållet områdesskydd som passar alla behov. För hög säkerhet och tillträdeskontroll på byggarbetsplatser och andra temporära anläggningar krävs mobila stängsel och grindar. Våra mobila stängselsystem är helt anpassningsbara efter era behov, vilket sparar tid vid hantering, uppställning och nedmontering. Systemen innehåller också tilläggskomponenter för exempelvis ökad stabilitet eller för att förhindra insyn eller buller.

Vilken mobil avgränsning uppfyller just era behov?

Många aspekter spelar in när det gäller att välja rätt stängsel och grindar för en verksamhet. Hur bör det mobila stängslet vara utformat när det gäller godstjocklek och maskstorlek?  Behövs tilläggskomponenter som förhindrar insyn eller buller? Är terrängen ojämn eller området särskilt utsatt? Kanske uppfyller ett flyttbart staket i form av ett kravallstaket behovet? Vi på Heras hjälper er gärna att analysera era utmaningar och reda ut vilken lösning som passar er allra bäst.

Mobila Stängsel och tillbehör

Heras mobila stängsel för temporära avgränsningar och inhägnader är ett komplett och flexibelt system för områdesskydd för byggarbetsplatser eller vid till[...]

Mer information

Mobila Grindar

Heras Mobila Rotationsgrindar och slaggrindar monterade på kraftig plåt för snabb och smidig förflyttning på och mellan arbetsplatser eller annan tillfällig[...]

Mer information

Mobila Bullerskydd

Heras mobila bullerskydd består av en avancerad ljudabsorbent, vilken kan begränsa en del av ljudvågorna till inhägnat område genom att samtidigt skapa ett[...]

Mer information

Kravallstaket

Reflexförsedda kravallstaket för det tillfälliga behovet av inhägnader, så som för omdirigering av gångtrafik och avgränsning på arbetsplatser eller vid[...]

Mer information

Brett sortiment av mobila stängsel och grindar

Heras erbjuder mobila byggstängsel, mobila staket, grindar, skyddsstängsel och kravallstaket, i flexibla system för en smidig och säker arbetsplatsinhägnad som uppfyller specifika önskemål och behov.

Välj bland mobila byggstängsel, byggstaket och mobila grindar

Lättmonterade kravallstaket med reflex

För mer tillfälliga inhägnadsbehov så som omdirigering av gångtrafik, avgränsning på arbetsplatser eller vid evenemang, erbjuder vi avspärrningsstaket i form av reflexförsedda kravallstaket. Sektionerna är lätta att montera ihop med påsvetsade krokar och öglor, och kan levereras med fast eller lös fot.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Säkerhetsmodell. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med ditt områdesskydd?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våra experter.