Byggstängsel

Portabla och flyttbara stängsel och staket för tillfälligt områdesskydd

Flyttbara och portabla stängsel

Heras erbjuder lösningar som ger ett väldesignat, högkvalitativt och lättunderhållet områdesskydd som passar alla behov. För hög säkerhet på byggarbetsplatser och andra temporära anläggningar Våra produkter är starka, pålitliga och lätta att använda. Portabla och flyttbara områdesskydd är perfekta för alla typer av tillfällen där du behöver sätta upp ett tillfälligt stängsel, till exempel vid evenemang, byggplatser eller offentliga områden.

Våra modulära och utbyggbara stängselsystem möjliggör det att skapa ett mobilt stängsel som är anpassat för just din verksamhet. Heras mobila stängsel kan exempelvis enkelt och smidigt utökas med insynsskydd eller bullerskydd. Vi erbjuder mobila stängsel, byggstängsel, mobila grindar, mobila bullerskydd och kravallstaket med passande tillbehör som garanterad täcker era specifika behov.

Mobilt stängsel anpassat för er verksamhet

Alla platser har unika skyddsbehov och kräver en anpassad skyddslösning. Därför börjar vi på Heras alltid med en behovsanalys för att kunna rekommendera en skräddarsydd lösning och ett optimerat områdesskydd.

En byggarbetsplats kan ha varierande grader av risk för intrång vilket i sin tur ställer krav på olika godstjocklek och maskstorlek. Är byggarbetsplatsen statisk eller föränderlig så ställer det olika krav på hur portabelt, flyttbart och utbyggbart som byggstängslet behöver vara. Evenemang och andra tillfälliga händelser kan kräva lösningar för att minska ljudpåverkan och buller. Oönskad insyn kan vara en viktig faktor att bekämpa. Allt detta löser Heras mobila stängsel. Hör av er idag för att diskutera era behov av mobila stängselsystem.

Byggstängsel

Heras mobila stängsel för temporära avgränsningar och inhägnader är ett komplett och flexibelt system för områdesskydd för byggarbetsplatser eller vid till[...]

Mer information

Kravallstaket

Reflexförsedda kravallstaket för det tillfälliga behovet av inhägnader, så som för omdirigering av gångtrafik och avgränsning på arbetsplatser eller vid[...]

Mer information

Kravallstaket av hög kvalitet

Våra kravallstaket är en utmärkt inhängnad som avgränsar och skyddar områden från oönskade intrång och aktivitet. Heras Kravallstaket är reflexförsedda och massivt konstruerade för att vara tydligt synliga och motståndskraftiga områdesskydd.

Staketen är tillverkade i varmförzinkat, profilfyllt utförande med höjd 1100 mm samt bredd 2300 mm.

Fördelar med mobila stängsel

Ett mobilt stängsel är en kostnadseffektiv och ekonomiskt hållbar lösning för områdesskydd, inhängnad och andra säkerhetsbehov. Vid tillfälliga evenemang så som konserter, idrottstävlingar eller offentliga tillställningar där man behöver upprätta en säker miljö under begränsad tid är portabilitet, flyttbarhet och enkelhet för skyddslösningen ett måste. Samtidigt måste det mobila stängslet leva upp till höga skyddskrav. Vi förstår att det kan vara svårt att välja rätt mobila stängsel för dina behov, så vi erbjuder också kostnadsfria konsultationer för att hjälpa dig att välja det bästa alternativet för dig. Vi är också glada att hjälpa till med installationen av ditt valda stängsel.

Byggstaket för byggarbetsplatser och byggen

Heras erbjuder ypperliga byggstaket för skydd av byggarbetsplatser. Ett byggstaket skyddar både själva bygget men också utomstående från att beträda en potentiellt farlig plats. I de allra flesta fall är det ett krav att byggarbetsplatsen avgränsas med ett byggstaket, därför håller Heras byggstaket högsta möjliga kvalitet och kravspecifikationer.