Våra berättelserReferensprojekt, expertbloggar och mer

Alla inlägg

Hur man säkerställer att säkerhetsinstallationer är CE-märkta korrekt

Läs mer

De europeiska CE-standarderna för automatiserade grindinstallationer revideras och skärps: vad innebär detta ?

Läs mer

Vad kan du göra om du får problem med din grind pga. snö och kyla

Läs mer

Den holländska vattenmyndigheten Noorderzijlvest är beroende av Heras

Läs mer

Fel på grinden? Med dessa 5 åtgärder säkerställs verksamhetens kontinuitet

Läs mer

Välkommen till Heras

Heras är en europeisk ledande helhetsleverantör av permanenta och tillfälliga lösningar för områdesskydd. Vi är verksamma i över 24 länder och har mer än 1100 högkvalificerade experter.

Heras grundades 1952 och har framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhetsbehov i hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerad med vår personals ständigt utvecklade färdigheter som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”experts in perimeter protection”.