Nyheter

Fler nyheter

Heras – Vi är specialister på områdesskydd och passagekontroll

Som leverantör och installatör av områdesskydd monterar vi allt från klassiskt nätstängsel runt förskolor, till panelstängsel och palissadstaket runt industrifastigheter. Vi finns representerade med ett flertal försäljningskontor runt om i landet, vilka även är utgångspunkter för vår montage- och serviceverksamhet. Företagets huvudkontor är beläget i Helsingborg och vi har bland annat egna produktionslokaler i Ystad och en avdelning helt dedikerad till viltstängsel och bullerskydd.

Med vårt breda utbud av system får vi årligen förtroendet att vara delaktiga i utformningen av säkra och användarvänliga lösningar runt industrifastigheter och företag. Genom lång erfarenhet och nära samarbete med våra kunder strävar vi ständigt efter att utveckla oss själva och våra lösningar. För att säkerställa säkerhet, driftsäkerhet och en trygg partner i branschen.

Heras är mer än en leverantör av områdesskydd och passagereglerande komponenter. Vi kan erbjuda lösningar för höja säkerheten kring nästan alla typer av fastigheter och ser det som självklart att finnas tillgänglig även efter driftsatt anläggning. Beroende på områdets förutsättningar krävs många gånger en noggrann planering för att säkerställa att slutsystemet uppfyller utsatta krav, gällande säkerhet men även användarvänlighet och funktion. För specifika önskemål kan många ingående komponenter, så som stängselnät och impulsdon för grindar, anpassas för att uppnå önskad funktion – ett viktigt steg till rätt områdesskydd. Vi vet dock vikten av att dela med oss av vår kunskap och vårt stöd även efter slutförd installation. Därför kan vi erbjuda våra kunder fördelaktiga serviceavtal, för återkommande service och underhåll av anläggningens motordrivna grindar och skalskydd. För att kunna leverera säkra anläggningar krävs även trygghet och driftsäkerhet.

Stanna gärna kvar och läs mer om oss och våra system. Eller kontakta ert närmsta försäljningskontor, så berättar vi gärna mer!