Vår kvalitetsprocess för grindar och dess uppfyllande av EU-standarder

 

Säkerhet är av yttersta vikt när det kommer till grindar och de kräver noggrann design och tillverkning för att säkerställa deras pålitlighet och funktion. Vi genomför rigorösa tester och analyser för att säkerställa att varje grind uppfyller de säkerhetsstandarder som fastställts av EU. Eftersom många fordon och människor använder dessa grindar varje dag är det absolut nödvändigt att alla installationer uppfyller de uppdaterade europeiska säkerhetskraven och har en giltigt CE-märkning.

Vår kvalitetsprocess följer fyra steg:

  1. Uthållighetstester: Med ett uthållighetstest upptäcker toppidrottare hur stabila de presterar på lång sikt och hur deras kropp reagerar under press. Våra grindar genomgår ett liknande uthållighetstest där de testas för att bedöma deras hållbarhet och hur de presterar under långvarig användning. Utifrån detta får vi svar på viktiga frågor. Hur känsliga är komponenterna i grinden för slitage? Vilka komponenter utsätts för mest slitage? Var uppstår snedbelastning? Detta gör det möjligt för oss att förutsäga slitage och planera för underhåll.
  2. Hastighetsbegränsningar: En hastighetsbegränsning för grindar? Ja. En grind är ett rörligt föremål som daglig trafik passerar igenom. Det sista du vill är att grinden ska skada en person eller ett fordon. Därför har vi satt hastighetsgränser för grindarna. Det gör vi genom att avgöra vid vilken kraft risken för skada är minimal. Tack vare noggranna tester och beräkningar vet vi exakt vilka krafter som frigörs när en grind öppnas eller stängs, och hur länge den kraften varar. Baserat på den informationen sätter vi hastighetsbegränsningen.
  3. Väderbeständighet: Din grind måste fortsätta att fungera bra i alla väderförhållanden. Men en grind som ligger i Göteborg har andra krav än en grind i Kiruna. Det har till exempel att göra med den vindstyrka som porten måste tåla, men också med den korrosion som orsakas av salthalten i havsluften. Därför testar vi våra grindar noggrant för att säkerställa att de kan fungera pålitligt i olika väderförhållanden och miljöer, oavsett om det är vind, regn, sol eller saltluft.
  4. Framtida underhåll: För närvarande schemalägger vi ofta underhåll vid grinden med jämna mellanrum. Det kommer att förändras drastiskt under de kommande åren. Med Connect kan vi till exempel se hur ofta en grind öppnas och stängs. Utifrån detta kommer vi att kunna avgöra när vi behöver komma in för underhåll i framtiden. Men det går ännu längre. I framtiden kommer grindarna vara fullt utrustade med sensorer som kontinuerligt överför information om komponenterna. Om vissa värden avviker – till exempel om en komponent producerar mer värme än vanligt – får vi ett meddelande. Baserat på den informationen vet vi sedan exakt vilka åtgärder som ska vidtas.

Även om vi strävar efter att bygga hållbara och pålitliga grindar, är underhåll fortfarande en viktig del för att säkerställa deras långsiktiga funktion och säkerhet. Ägaren av grinden är ansvarig för att regelbundet inspektera och underhålla sina grindar med hjälp av auktoriserade tekniker för att minimera riskerna och förlänga utrustningens livslängd. Vi erbjuder serviceavtal som säkerställer att du följer allmänna bestämmelser och standarder. Läs mer om våra serviceavtal eller kontakta vår serviceavdelning på tel: 0771-50 60 50.