Pollare

Effektiva säkerhetslösningar för att reglera obehörig trafik

Pollare är hållbara och effektiva säkerhetslösningar

Pollare kan installeras med stor effekt som en del av en större säkerhetslösning eller som en fristående produkt. Tack vare av sin form och storlek har pollare många applikationer.

Våra säkerhetspollare kan levereras i olika storlekar och djup, både som statiska installationer eller nedfällbara, i både manuella och automatiska varianter.

Heras kan tillhandahålla pollare som har uppnått PAS 68 eller IWA 14 kraschvärderingar, vilket innebär att de har testats enligt beprövade och mätbara skyddsstandarder för din anläggning. I vårt urval har vi även pollare med snabb höjning, EFO, (Emergency Fast Operation). Denna funktion används och efterfrågas för att kunna skydda människor på gågator eller i stadsmiljö vid händelse av till exempel attentat, eller stoppa fordon vid vägspärr.

Heras erbjuder följande pollare:

Pollare: J200

J200 är pollare lämpade för bostadsområden. J200 reglerar fordonstrafik, löser genomfartsproblem och parkeringsreglering. De är också anpassade för att[...]

Mer information

Pollare: J275

J275 HA är en unik och innovativ pollare bestående av en metallcylinder som är extremt motståndskraftig mot såväl yttre påverkan som väder och vind. För[...]

Mer information

Pollare: JS-serien

Pollare i JS-serien är certifierade pollare för områden som kräver högre säkerhetsklassning för att reglera trafiken vid strategiska platser.

Mer information

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Vill du veta vad kostnaderna är för en lösning för ditt områdesskydd?
Be en offert