Pollare för alla miljöer och behov

Motståndskraftiga säkerhetslösningar för att guida och reglera trafik

Guida trafik och skydda fotgängare med robusta pollare från Heras

Pollare är motståndskraftiga skyddsanordningar som används i stadsmiljö för att guida och reglera trafik och som påkörningsskydd för fotgängare, cyklister och byggnader. Pollare kan installeras med god effekt som en del av en större säkerhetslösning, eller som en fristående produkt. På Heras erbjuder vi både statiska och nedfällbara säkerhetspollare som kan användas för att öka säkerheten och begränsa framkomsten för otillbörliga fordon på till exempel offentliga platser och parkeringar, eller vid cykel- och gångvägar och bostadsområden. Våra pollare finns i olika storlekar och djup samt i manuella och automatiska varianter.

Heras säkerhetspollare uppfyller beprövade skyddsstandarder

På Heras tillhandahåller vi vägpollare som har genomgått krashtester i enlighet med PAS 68 eller IWA 14, vilket innebär att de har testats enligt beprövade och mätbara skyddsstandarder för din anläggning. I vårt urval har vi även pollare med snabb höjning, EFO, (Emergency Fast Operation). Denna funktion används och efterfrågas för att kunna skydda människor på gågator eller i stadsmiljö vid händelse av till exempel attentat, eller för att stoppa fordon vid vägspärr.

I vårt utbud hittar du följande pollare:

Pollare: J200

J200 är pollare lämpade för bostadsområden. J200 reglerar fordonstrafik, löser genomfartsproblem och parkeringsreglering. De är också anpassade för att[...]

Mer information

Pollare: J275

J275 HA är en unik och innovativ pollare bestående av en metallcylinder som är extremt motståndskraftig mot såväl yttre påverkan som väder och vind. För[...]

Mer information

Pollare: JS-serien

Pollare i JS-serien är certifierade pollare för områden som kräver högre säkerhetsklassning för att reglera trafiken vid strategiska platser.

Mer information

Automatiska pollare – säkra, intelligenta och motståndskraftiga

På Heras erbjuder vi automatiska höj- och sänkbara pollare i olika modeller. Våra automatiska pollare kan aktiveras genom kommando från behöriga eller via en tidsinställd timer och lämpar sig utmärkt för en mängd användningsområden. Till exempel som:

Höjbara vägpollare – höjer säkerheten på offentliga platser

Heras höj- och sänkbara pollare är ett modernt och intelligent alternativ till fasta eller manuella hinder vid till exempel infarter och särskilda zoner i stadsmiljö. Den intelligenta styrautomatiken kan styra upp till fyra pollare och är en ekonomiskt fördelaktig lösning för infarter och områden där öppningsbehov endast gäller en del av området som avgränsas. I öppet läge sänks pollaren ned i monteringsbrunnen under vägytan och tillåter på så vis fordonspassage. Våra höj- och sänkbara pollare är kolvstyrda och kan höjas eller sänkas på kommando, eller via en tidsinställd timer.

Trafikpollare – skydda fotgängare och guida fordon rätt

Trafikpollare är viktiga säkerhetslösningar i stadsmiljö och används framför allt för att avgränsa områden och stoppa fordon från att köra in på platser avsedda för fotgängare, till exempel köpcentrum, gågator och torg. Förutom att fungera som ett påkörningsskydd är trafikpollare också ett estetiskt och dekorativt inslag som tydligt markerar gränser i såväl offentliga miljöer som runt byggnader och gångvägar.