Pollare: JS-serien

Lösningar med hög säkerhet

JS-serien pollare är certifierade för användning i områden som kräver högre säkerhetsklassning. De är anpassade för att skydda känsliga platser och för att reglera trafiken vid strategiska platser. JS-serien av pollare är en till synes inte så avskräckande säkerhetsprodukt, som skyddar utrymmen och personer, men som också upprätthåller estetiken i det omgivande arkitektoniska sammanhanget.

Funktionerna är många

Allt från kontroll och begränsning av åtkomst till offentliga och privata områden eller för att avgränsa specifika områden såsom parker eller gågator eller till verkligt påkörningsskydd för känsliga och viktiga byggnader eller platser såsom distributionscentraler, banker, ambassader, militära anläggningar, regeringsbyggnader eller butiker.

Krocktestade och certifierade

JS-Pollarna har testats enligt de internationella normerna får att kunna motstå påkörning av en lastbil på 7.500 kg som körs i 50 km/tim (JS 48) eller 80 km/tim (JS 80). Skyddet upprätthålls även efter påkörningen.

Säkerhetsstandarderna som uppfylls är: PAS 68, IWA 14-1 och ASTM F2656.

JS-Pollaren är tillverkad av höghållfast stål försedd med en anpassningsbar och utbytbar skyddsmantel tillverkad i materialet mDure® som till skillnad från andra pollare på marknaden, gör det möjligt att ”renovera” pollaren estetiskt och därmed undvika höga kostnader för demontering och återmontering.

De automatiska pollarna finns även i versionen EFO (Emergency Fast Operation) med extra snabb höjning.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.