Installation

Som en del av våra kompletta lösningar för områdesskydd i hela Sverige, erbjuder vi installationstjänster. Vi har 8 regionkontor med expertis inom områdesskydd, montage, installation, och service. Vår främsta uppgift är att hjälpa till att skydda människor, verksamheter och värden.

Som kund till Heras kan man förvänta sig högsta standard. Vi har behörigheten, kunskapen och erfarenheten som krävs för att korrekt, effektivt och säkert installera samt driftsätta grindar och områdesskydd i enlighet med gällande krav och riktlinjer.