Arkitekter och konsulter

Vi hjälper dig genom hela projektet

Vid projektering av nya eller befintliga byggnationer är det en stor fördel att redan vid ett tidigt skede även fundera på hur det fysiska områdesskyddet ska utformas. Vid hjälper dig som arkitekt, ingenjör, konsult eller beställare med rådgivning och support inför din projekt. Bland annat ger vi råd gällande tolkning av lagar och regler från myndigheter och försäkringsgivare eller viktiga aspekter att ta hänsyn till gällande tillgänglighet.

Vi är ett europeiskt premiumvarumärke inom områdesskydd , ISO-certifierade för vårt systematiska arbete med kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001). Vi strävar ständigt efter att förbättra vår leverans av högkvalitativa skyddssystem och våra tjänster samt att stärka vår marknadsledande position i hela Europa.

Dokumentation

Vi strävar efter att förenkla processen i så hög grad som möjligt. Därför har vi lättillgängliga stödjande dokument för nedladdning med ett enkelt klick. Tillgängliga dokument kan vara produktblad, broschyrer, manualer, installationshandböcker och CAD-ritningar.

Om du önskar ytterligare dokumentation hjälper vi gärna till.

Nerladdning av Heras produktinformation

eBVD

För att kunna bistå under dygnets alla timmar har vi byggvarudeklarerat våra produkter digitalt.

Dessa byggvarudeklarationer i form av eBVD, ligger uppdaterade på Byggindustriernas databas och i enlighet med byggbranschens överenskommelse om hur miljö- och hälsoinformation skall dokumenteras och delas för byggvaror. Digital miljöinformation gör det effektivt att tillhandahålla och använda miljöinformation för byggmaterial.

Innehållet i eBVD1.0 är överenskommet och förankrat hos hela byggbranschen: materialtillverkare, entreprenörer, fastighetsförvaltare och alla som behöver byggmaterialfakta.

Vill du veta mer om vårt tillvägagångssätt?
Registrera dig för en kostnadsfri konsultation med en av våra experter.