Arkitekter och konsulter

Heras är ett ISO 9001-certifierat företag, ett europeiskt premiumvarumärke inom områdesskydd. Vi strävar ständigt efter att förbättra vår leverans av högkvalitativa skyddssystem och våra tjänster samt att stärka vår marknadsledande position i hela Europa.

Vi förstår behovet av att göra din upplevelse med oss ​​så enkel och effektiv som möjligt, varje steg på vägen. Vårt erfarna team ger bäst råd om produkter, har branschkunskapen och ger dig kostnadseffektiva lösningar för att du skall kunna luta dig tillbaka, känna dig trygg och bli nöjd.

Med omfattande erfarenhet inom en rad projekt, kan vi leverera ideala stängselsystem för olika budgetar och med olika lösningar.

Vi är väldigt stolta över vår leveranssäkerhet och gör allt för att se till att projekt levereras i tid och inom budget. Vi levererar när vi säger att vi kommer att leverera.

Vi strävar efter att förenkla processen i så hög grad som möjligt. Därför har vi lättillgängliga stödjande dokument för nedladdning med ett enkelt klick. Tillgängliga dokument kan vara produktblad, broschyrer, manualer, installationshandböcker och CAD-ritningar. Dessa återfinns under respektive produkt.

Om du önskar ytterligare dokumentation hjälper vi gärna till.

Alla våra lösningar är baserade på Heras Säkerhetsmodell. Vår modell kombinerar de mest effektiva skyddsstrategierna och bildar en pålitlig, praktisk säkerhetslösning för alla typer av områden.

Vill du veta mer om säkerhetshantering och Heras Säkerhetsmodell? Läs artikeln här.

Ett företag du kan lita på

Heras är erkänt av ett antal branschorganisationer. Medlemskapet och certifieringen hos var och en av dessa organ återspeglar vårt åtagande att tillhandahålla en utmärkt service och gör Heras också till ett företag som du kan lita på. Vi erbjuder:

  • Bred erfarenhet
  • Branschkunskap
  • Högsäkerhetslösningar
  • Kundanpassade produkter och lösningar
  • Kostnadseffektiva system
  • Säkerhetslösningar för alla typer av platser och områden och budget
  • Lågt underhåll och lång livslängd
  • Utmärkt kundservice

Heras är ett företag du kan lita på, vi levererar och håller vårt ord.

Heras Säkerhetsmodell

Med vår säkerhetsmodell säkerställs att de mest effektiva skyddsstrategierna kombineras och bildar en pålitlig, praktisk säkerhetslösning för varje applikation.

Genom att tillsammans överväga olika möjliga scenarier kan vår modell användas för att komma fram till den relevanta säkerhetsnivån som eftersträvas för varje aspekt av områdets säkerhetssystem. Därefter föreslår vi rätt produkter för att uppnå den relevanta säkerhetsnivån. Detta innebär också att vi kan erbjuda en skräddarsydd och integrerad lösning för varje specifikt kundbehov.

Baserat på dessa krav och behov kan vi komma överens om en handlingsplan för att genomföra säkerhetsförslaget tillsammans med er och alla våra erfarna medarbetare i vårt team.

Nedladdning Blueprint

Hur kan vi hjälpa dig?

Områdesskydd är en utmaning för alla företag. Det innebär alltid ett antal steg. Dessa beskrivs här. Av Heras får du rådgivning.

Med hjälp av Heras Säkerhetsmodell bedömer vi först hotet och vilka värdefulla tillgångar du vill skydda. Sedan beskriver vi de scenarier som är relevanta för ditt företag. Efter genomförd riskanalys bedömer vi tillsammans hur dessa scenarier kan förhindras med en tidslinjeanalys. Slutligen väljer vi vilka åtgärder du kan vidta för att ha rätt säkerhet för din verksamhet. Genom att följa dessa steg hjälper vi företag i olika branscher att ta säkerheten till en högre nivå. Naturligtvis vill vi gärna också hjälpa dig med detta.

Vill du veta mer om vårt tillvägagångssätt?
Registrera dig för en kostnadsfri konsultation med en av våra experter.