Räcken och påkörningsskydd

Räcken och påkörningsskydd för utomhusbruk

Skydda fotgängare och cyklister från påkörning

Ett vägräcke är det mest effektiva påkörningsskyddet för fotgängare och cyklister som vistas och trafikerar kring din verksamhet. Oavsett om det är en offentlig miljö eller ett avspärrat område så innebär räcken en tydlig avgränsning och markör för cykelbanor och gångvägar gentemot övrig trafik. Heras erbjuder ett brett utbud av räcken för allmänna platser, offentliga miljöer och kommersiella fastigheter.

Skydda fotgängare och cyklister från påkörning

Våra olika typer av räcken levereras som standard i fasta sektionsmått, 1 meter samt 2 meter, och är både lättmonterade och underhållsfria. Då räcket är sektionsbyggt underlättar det om skadade eller påkörda sektioner behöver bytas. Detta är både tids- och kostnadseffektivt.
Heras Påkörningsskydd – effektivt skydd för att undvika dyra påkörningskostnader av till exempel lyktstolpar.

Sektionsräcke – utan tvekan den mest vanligt förekommande räckestypen. Exempelvis utmed gångvägar och cykelvägar.

Räcken: Sektionsräcke

Sektionsräcke som är anpassningsbart för skydd, avskiljning och markering i miljöer med gångtrafik och fordonstrafik för att höja säkerheten. Heras[...]

Mer information

Påkörningsskydd

Heras Påkörningsskydd är en permanent markering, i varmförzinkat stål och fungerar som skydd för känsliga och utsatta installationer och objekt. Exempelvis[...]

Mer information

Motståndskraftiga räcken av tålig konstruktion

Heras räcken och påkörningsskydd är konstruerade i stål och med varmförzinkad ytbehandling innebär det ett motståndskraftig och långvarigt räcke av hög kvalitet. Våra räcken erbjuder dig:

Lyft säkerheten i din miljö med ett skyddsräcke

Ett skyddsräcke är en fysisk barriär som används för att förhindra eller minska risken för skador.

Ett gångbana eller cykelväg som skyddas av ett räcke är betryggande för de cyklister och fotgängare som trafikerar banan, men även en hjälpfull visuell markör i olika ljusförhållanden för fordonstrafik samt ytterst en fysisk avgränsning som inte går att passera. Räcken är även ett utmärkt skydd och markering för parkeringar och parkeringsplatser. Genom att sätta upp räcken vid utvalda platser skapar man även en naturlig flödeskontroll av in och utpasserande människor till området.

Vad kostar ett sektionsräcke?

Räcken kan vara en billig lösning, och vi kan skräddarsy vår offert efter dina behov på storlek, färg, design och säkerhetskrav. Kontakta oss för offert.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med ditt områdesskydd?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våra experter.