Räcken

Permanent markering och skydd i miljöer för gående, cyklister och fordon

Räcken kommer i olika former och för olika miljöer, funktioner och skydd.

Räcken och markerande komponenter

I sortimentet för räcken finns markering och skydd för gång-, cykelvägar och andra liknande applikationer, men även markerande och skyddande komponenter så som påkörningsskydd.

Våra olika typer av räcken levereras som standard i fasta sektionsmått, 1 m samt 2 m. Räckena kan mot förfrågan levereras med anpassade väggfästen för alternativa montage till standardnedgjutning.

Heras Påkörningsskydd – effektivt skydd för att undvika dyra påkörningskostnader av till exempel lyktstolpar.

Sektionsräcke – utan tvekan den mest vanligt förekommande räckestypen. Exempelvis utmed gångvägar och cykelvägar.

Räcken: Sektionsräcke

Sektionsräcke som är anpassningsbart för skydd, avskiljning och markering i miljöer med gångtrafik och fordonstrafik för att höja säkerheten. Heras[...]

Mer information

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med ditt områdesskydd?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våra experter.