Servicekampanj

Företaget

1952 startade Heras som ett litet familjeföretag, specialiserade på stängsel och grindar. Idag är Heras en helhetsleverantör av områdesskydd. Vi är verksamma i 8 länder och sysselsätter mer än 1100 högkvalificerade experter.

Tillsammans konstruerar, tillverkar, installerar och underhåller vi lösningar för områdesskydd inom särskilda affärs-, samhälls- och industrisektorer. Våra områdesskyddslösningar består av produkter för avgränsning, tillträdeskontroll och detektering samt tjänster av projektledning, systemintegration, montering, service och underhåll. Vårt mål är att vara erkänt som Europas premiumvarumärke inom områdesskydd, som ett resultat av vår tillförlitlighet, vårt engagemang och vår kompetens.

Experter på områdesskydd

Fysiskt områdesskydd definieras som ”system och teknik designade för att skydda personer och tillgångar inom ett avgränsat område för att förhindra fysiska obehöriga intrång”. Det primära sättet för att förhindra obehöriga intrång är genom att arbeta med fem mål för området, att: avgränsa, avskräcka, fördröja och detektera (upptäcka) oönskade intrång genom att neka obehörig tillträde.

Tidigare har medvetet områdesskydd mest varit vanligt för militäranläggningar, viktig infrastruktur och andra platser med hög risk. Nu har det även blivit vanligt på kommersiella anläggningar, i bostadsområden, transportdepåer samt många andra urbana och svårtillgängliga platser.

Mycket goda referenser

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experts in perimeter protection”.