Om Heras

Experter på områdesskydd

Om Heras

Heras är en europeisk ledande helhetsleverantör av permanenta och tillfälliga lösningar för områdesskydd. Vi är verksamma globalt och har mer än 1100 högkvalificerade experter.

Experter på områdesskydd

Tillsammans konstruerar, tillverkar, installerar och underhåller lösningar för områdesskydd inom särskilda affärs-, samhälls- och industrisektorer. Våra områdesskyddslösningar består av produkter och tjänster, inklusive avgränsning, passagekontroll, detektering och integrerade system tillsammans med projektledning, systemintegration, montering, service och underhåll. Vårt mål är att bli erkänt som Europas premiumvarumärke inom områdesskydd, bevisat av vår tillförlitlighet, vårt engagemang och vår kompetens.

Koncerntillhörighet & Historia

Heras i Sverige grundades 1990 men gick då under namnet Tuvan-stängsel. Företaget såldes och bytte namn i mars 2007 och tillhör nu Heras Group med säte i Nederländerna.

Vi har i dag omkring 100 medarbetare fördelat på åtta försäljningskontor runt om i Sverige. Både produktutveckling och produktion sker i våra fabriker i Holland. Förutom att erbjuda en totalbredd i sortimentet för områdesskydd och tillträdeskontroll, har vi skapat en flexibel och kundorienterad organisation, som gör sitt bästa för att tillmötesgå kundernas önskemål. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi ständigt nya specialanpassade lösningar. Partnerskap är inte främmande för oss.

Nyckelord för oss på Heras är TILLIT och RESPEKT.