1952 startade Heras som ett litet familjeföretag, specialiserade på stängsel och grindar. Nu har Heras växt till en helhetsleverantör av områdesskydd. Vi är verksamma i 6 länder och sysselsätter mer än 1200 högkvalificerade experter.

Tillsammans konstruerar, tillverkar, installerar och underhåller lösningar för områdesskydd inom särskilda affärs-, samhälls- och industrisektorer. Våra områdesskyddslösningar består av produkter och tjänster, inklusive avgränsning, passagekontroll och detektering tillsammans med projektledning, systemintegration, montering, service och underhåll. Vårt mål är att bli erkänt som Europas premiumvarumärke inom områdesskydd, bevisat av vår tillförlitlighet, vårt engagemang och vår kompetens.

Experts in perminter protection

Fysiskt områdesskydd förklaras bäst som system och teknik designade för att skydda personer och tillgångar inom ett avgränsat område för att förhindra fysiska obehöriga intrång. Det primära sättet för att förhindra detta är genom att arbeta med fem mål för områdets gräns: att avgränsa, avskräcka, fördröja och detektera oönskade intrång genom att neka obehörig åtkomst.

Då detta tidigare mest varit vanligt för militäranläggningar, viktig infrastruktur och andra platser med hög risk har detta nu även blivit vanligt på både kommersiella anläggningar, i bostadsområden, transportdepåer samt många andra urbana och svårtillgängliga platser.

Bevisad meritlista

I mer än 65 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerad med vår personals ständigt utvecklade färdigheter som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experts in perimeter protection”.