Miljöpolicy

Heras AB är är en av Sveriges  största leverantörer av områdesskydd och tillträdeskontroll med försäljning av stängsel och grindar. I vårt åtagande för att skydda miljön strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan, att förebygga föroreningar och att arbeta med ständiga förbättringar för att uppnå bättre miljöprestanda.

Detta uppnås genom:

  • att minska och förebygga miljöpåverkan från vår energianvändning.
  • att beakta miljöfrågan vid inköp av råvaror och tillverkning av produkter.
  • att ställa miljökrav på egna och leverantörers fordon samt att effektivt planera våra transporter för att minska miljöpåverkan.
  • att miljölagstiftning, bindande krav och övriga miljökrav utgör minimikrav.
  • att öka motivation och medvetenheten hos våra medarbetare genom att få varje medarbetare att ta sitt ansvar gentemot miljön samt medverka till att förbättra arbetssätt och rutiner.