Kvalitetspolicy

Heras AB är en av Sveriges största leverantör av områdesskydd och tillträdeskontroll med försäljning av stängsel och grindar. Kvalitet är ett honnörsord för Heras där kundens förväntningar gällande vårt bemötande, våra produkter, vår service och utlovade leveranstider är i fokus.

Detta uppnås genom att:

  • Vi ska ha en god kommunikation och positiv attityd i kontakten med våra kunder så att hållbara affärsrelationer skapas och förvaltas väl.
  • Våra tjänster och produkter ska hålla sådan kvalitet att de motsvarar eller överträffar våra kunders förväntningar.
  • Eventuella reklamationer från kunder skall hanteras på ett sätt som förebygger framtida problem och ses i första hand som information för att kunna förbättra vår service.
  • Vi skall vidareutbilda och motivera våra medarbetare som ett led i att skapa en förståelse om vikten av en god tjänste- och produktkvalitet.
  • Vi skall löpande utveckla vårt ledningssystem för att uppnå ständiga förbättringar.
  • Vi skall identifiera och följa samtliga interna och externa krav och tillämplig lagstiftning.