Miljö

Vårt miljöarbete

Vi vill minska vår påverkan på miljön. För att uppnå detta fokuserar vi på vår egen verksamhet och vår påverkan i värdekedjan.

Vårt mål är att minska vårt koldioxidutsläpp med 25 % till 2025 (basår 2022) och vara netto-noll till 2050. I linje med Parisavtalet, GHG-protokollet och Science Based Targets-initiativet (SBTi) vill vi drastiskt minska våra CO2-utsläpp. Följande mål och investeringar kommer att hjälpa oss att uppnå detta:

 • Minska vår energiförbrukning med 20 %
 • Endast använda grön el för Heras anläggningar
 • År 2025 ska vår tjänstebilsflotta endast bestå av el- eller hybridbilar
 • Bygga framtidssäkra och mer energieffektiva anläggningar
 • Minska vår gasförbrukning genom att optimera vår beläggningslinje

Du hittar mer information om vår (koldioxid)påverkan och förbättringsplaner i vår hållbarhetsrapport.

 

Vår värdekedja

Mer än 95 % av vår påverkan sker i vår värdekedja. Vi arbetar tillsammans med våra partners för att minska utsläppen och uppnå en cirkulär ekonomi. Vårt mål är att minska våra utsläpp med 2,5 procent varje år. Exempel på hur vi aktivt bidrar till att minska vår påverkan:

 • Lång produktlivslängd tack vare den höga kvaliteten på våra lösningar
 • Våra processer är utformade för att minimera avfall och vi köper bara det vi använder för att producera våra lösningar
 • Vi sorterar och återvinner vårt avfall så mycket som möjligt. Vårt mål är att minska vårt avfall med 15 % och att förbättra cirkulariteten med 15 % till 2025
 • Vi investerar i en framtidssäker anläggning, där processerna optimeras och materialspillet minskas ytterligare
 • Genom att erbjuda service och underhåll maximerar vi livslängden på våra lösningar
 • Vår patenterade tillverkningsteknik ”Stent Technology” innebär ingen svetsning och använder därmed mindre energi och släpper ut mindre CO2 än vanliga tillverkningsprocesser
 • Genom att erbjuda produkter i modulär design, så är det lättare att reparera och ändra vid behov