Vårt sociala ansvar

Vårt sociala ansvar

För Heras är det av avgörande betydelse att vara en bra arbetsgivare. När det gäller säkerhet, välbefinnande och mångfald sätter vi upp mål för oss själva som återspeglar vårt engagemang inom dessa områden.

Säkerhet

Våra medarbetare är vår största tillgång och det är av största vikt att de har en säker arbetsmiljö. Detsamma gäller för de kunder vi arbetar för, de leverantörer vi arbetar med och samhället vi arbetar i. Risker för ohälsa i såväl fysisk som psykiskt avseende skall förebyggas.

Välbefinnande

Vi förstår att arbetet är en viktig del av livet och vi vill att våra anställda ska trivas och trivas. En strävan är att alla, oavsett arbetsuppgifter, skall ges möjlighet till både inflytande och utveckling samt till samarbete och sociala kontakter. Vårt mål är att öka vår employee Net Promotor Score (eNPS) och att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen med 10% fram till 2025.

Mångfald

Vi värdesätter mångfald och behandlar alla våra medarbetare med samma respekt. Vi är fast beslutna att bygga ett mer mångsidigt team och vi strävar efter att ha en mångsidig kandidatpool i våra rekryteringsprocesser.