Vår affärsverksamhet

Vår affärsverksamhet

Vi strävar efter öppenhet och tydlighet. Därför sätter vi upp tydliga mål för oss själva när det gäller vår verksamhetsstyrning.

ESG rating

Rättvist och transparent är vårt sätt att göra affärer. Vi arbetar alltid i enlighet med lagar och standarder och är ISO9001- och ISO14001-certifierade. Vi vill också bevisa vår ESG-påverkan, risk och förbättringsnivå. Därför har vi fått betyg av Ecovadis, en leverantör av riskhantering i leveranskedjan, och Sustainalytics, en ledande aktör inom ESG-forskning och data. Heras Group fick en silvermedalj från Ecovadis och rankades som bäst i branschen av Sustainalytics. Detta betyg visar att det är låga ESG-risker att göra affärer med oss.

Utbildning om ESG-policyer

Heras har flera policyer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Vi håller på att utbilda alla (nya) medarbetare för att lära sig de nödvändiga aspekterna inom ramen för deras arbete.

Översikt över alla våra ESG-policyer och dokument