Vår affärsverksamhet

Vår affärsverksamhet

Vi strävar efter öppenhet och tydlighet. Därför sätter vi upp tydliga mål för oss själva när det gäller vår verksamhetsstyrning

Utbildning om ESG-policyer

Heras har flera policyer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Vi håller på att utbilda alla (nya) medarbetare för att lära sig de nödvändiga aspekterna inom ramen för deras arbete.

Rättvist och transparent är vårt sätt att göra affärer. Vi arbetar alltid i enlighet med lagar och standarder och är ISO9001- och ISO14001-certifierade. Vi vill också bevisa vår ESG-påverkan, risk och förbättringsnivå. Därför har vi blivit betygsatta av Sustainalytics, en extern ledare inom ESG-forskning. Heras Group erhöll ett riskbetyg på 18,9. Detta resultat bevisar att det innebär låga ESG-risker att göra affärer med oss.

Översikt över alla våra ESG-policyer och dokument