ISO-certifiering

ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015

Vi är stolta över att vi är ISO-certifierade för vårt systematiska arbete med kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001).

För oss innebär certifieringen en bekräftelse på att vi har tydliga rutiner och mål för vårt arbete inom ledningssystem. Vi är dedikerade till att systematiskt förbättra vår kvalitet och leva upp till erkända miljökrav och även för att svara på våra kunders behov då det ibland är ett krav från kunder och leverantörer på att vi ska vara certifierade.

Heras erhöll 2012 certifikat gällande; Produktion, installation och service av produkter för områdesskydd. Detta enligt standarden för ledningssystem ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.