Miljöpolicy

Heras är en av Sveriges största leverantör av områdesskydd och tillträdeskontroll med egen produktion och försäljning av stängsel och grindar. I vårt åtagande för att skydda miljön strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan, att förebygga föroreningar och att arbeta med ständiga förbättringar för att uppnå bättre miljöprestanda.

Detta uppnås genom:

  • att minska och förebygga miljöpåverkan från vår energianvändning.
  • att beakta miljöfrågan vid inköp av råvaror och tillverkning av produkter.
  • att ställa miljökrav på egna och leverantörers fordon samt att effektivt planera våra transporter för att minska miljöpåverkan.
  • att miljölagstiftning, bindande krav och övriga miljökrav utgör minimikrav.
  • att öka motivation och medvetenheten hos våra medarbetare genom att få varje medarbetare att ta sitt ansvar gentemot miljön samt medverka till att förbättra arbetssätt och rutiner.

Henrik Otterstedt

Country Manager