Detta uppnås genom:

  • att minska och förebygga miljöpåverkan från vår energianvändning.
  • att beakta miljöfrågan vid inköp av råvaror och tillverkning av produkter.
  • att ställa miljökrav på egna och leverantörers fordon samt att effektivt planera våra transporter för att minska miljöpåverkan.
  • att miljölagstiftning och övriga miljökrav utgör minimikrav.
  • att öka motivation och medvetenheten hos våra medarbetare genom att få varje medarbetare att ta sitt ansvar gentemot miljön samt medverka till att förbättra arbetssätt och rutiner.

Lars Nerheden

Country Manager