Vår historia

I över 70 år har Heras uppfyllt och överträffat säkerhetsbehoven hos kunder över hela Europa. Det är denna meritlista, tillsammans med våra medarbetares kompetens, som gör att vi kan kalla oss experter på områdesskydd.

Med bara några tusen nederländska gulden i besparingar, inget material eller kunder, men med en stark tro på framtiden, startade Frans Ruigrok den 1 april 1952 företaget Hekwerk Industrie Eindhoven, numera Heras.

Han hade revolutionerande idéer för att standardisera stängsel, men än stod inga kunder i kö. Det var inte förrän 1955 som företaget började bevisa sin lönsamhet. Vid det här laget fanns tolv personer med på lönelistan.

Från pionjär till professionell organisation

På femtio- och sextiotalet skrev Heras historia genom att vara först med att introducera ett standardstaket utan sluttande balk. Detta var början på en serie innovativa stängselsystem och komponenter. Företaget bytte också namn till Heras (HEk- en RASterwerk) Hekwerk.

Efter år av pionjärarbete växte Heras 1960 till en professionell försäljningsorganisation. Med en omsättningstillväxt på upp till 40 % per år och stora kunder som Nederlandse Aardolie Maatschappij, Nederlandse Spoorwegen och Rijksgebouwendienst blev företaget en stor aktör på stängselmarknaden.

Heras flyttade till Oirschot 1966 och etablerade sig på ett strategiskt och gynnsamt läge vid vägar och vatten. Företaget blomstrade, men det var fortfarande svårt att hitta rätt yrkesmän. Heras grundare Frans Ruigrok lät sig dock inte avskräckas så lätt. Efter att ha arbetat framgångsrikt med underleverantörer kom han på idén att göra monteringsteamen självständiga. De arbetade för egen räkning, men under Heras flagg.

Fjorton år efter grundandet hade företaget sextio anställda och en omsättning på sex miljoner gulden.

På 1960-talet togs de första stegen över gränsen. Mellan 1968 och 1991 öppnade Heras filialer i Belgien, Tyskland, Frankrike och England. Men företaget installerade även stängsel utanför Europa, bland annat i Saudiarabien.

Utveckling av produkter och processer

En av de största utmaningarna i Heras historia är det så kallade säkerhetsstängslet, som det ultimata skyddet för ett föremål. År 1980 inrättade företaget en ingenjörsavdelning som fokuserade på utveckling av nya produkter. Produkter som knappast kan kallas ”staket” längre, med tanke på deras komplexitet och kundernas olika önskemål. 1990 kände Heras att tiden var mogen för att leverera tillträdeskomponenter för att automatisera företagsentréer. Tyngdpunkten låg inte längre på de olika stängselsystemen, utan på det så kallade nyckelfärdiga tillvägagångssättet. Med Deltapoort som grund skapades ett produktsortiment för att övervaka, styra och registrera inkommande och utgående flöden av varor och människor. Heras produktion höll på att omvandlas från ett traditionellt, lagerproducerande företag till ett modernt företag som uteslutande producerade på order (on-order). Det innebar ett helt nytt arbetssätt och införandet av logistikkontroll.

Genombrott i branschen

Vi har en stor nederländsk fotbollsklubb att tacka för ett verkligt genombrott inom stängselindustrin. Vandalism och våld vid idrottsmatcher har varit ett stort samhällsproblem i flera år. 1991 kontaktade Ajax Heras för att hitta ett alternativ till vanligt stängsel. Tillsammans med General Electric Plastics utvecklade Heras 1994 ett genomskinligt staket som ersatte sektionsfyllningen med säkerhetsglas av plast. Produkten var ett genombrott inom stängselindustrin. Från och med 2016 introducerade Heras flera nya produkter. Efter omfattande forskning, design, utveckling och testning kom produkterna till liv tack vare arbetet på Heras egen produkt- och utvecklingsavdelning. Dessa inkluderade hela sortimentet av vikgrindar, rotationsgrind, HVM. Alla var tillgängliga internationellt för alla länder där Heras var verksamt.

Etablering i Norden

2007 köpte Heras svenska företaget Tuvan-stängsel, grundat 1990, och öppnade även en egen filial i Norge. Under 2020 förvärvade Heras tre företag i Danmark; SER Hegn, Moosdorf Hegn och Stentoft Hegn.

Säkerheten först

I slutet av 2021 välkomnade Heras införandet av reviderade CE-standarder för automatiska grindar. De skärpta kraven infördes för att öka säkerhetsnivån för passersystem i hela branschen. Alla produkter i Heras sortiment av tillträdeskontroll uppfyllde kraven i den reviderade standarden. Alla ansträngningar gjordes för att säkerställa att kunderna kunde lita på att de produkter som Heras tillverkade och installerade uppfyllde alla bestämmelser.

På Heras ägnar vi under hela vår historia fram till idag och framåt stor uppmärksamhet på våra produkters säkerhet. Från design och produktion, till installation och underhåll. Säkerhet är högsta prioritet hos Heras. År 2022 är Heras en ledande europeisk leverantör av permanenta och mobila områdesskyddslösningar, verksam i mer än 25 länder och sysselsätter mer än 100 experter.