Swecon väljer Heras: ”Säkerheten är en stor del av det dagliga arbetet”

 

 

 

 

 

 

Swecon är auktoriserad och exklusiv återförsäljare av Volvo Entreprenads maskiner i både Sverige, Baltikum och Tyskland. Men också dotterbolag till Lantmännen – vilket är en av anledningarna till valet av Heras när nytt områdesskydd skulle installeras.
– Vi hade vissa önskemål gällande vårt områdesskydd och i och med att Heras tidigare har utfört andra arbeten för Lantmännen runt om i landet, kändes det som ett tryggt val, säger John Svensson, platschef på Swecon i Linköping.

Det är tunga maskiner som rullar på Swecons anläggningar under dagtid – allt från grävmaskiner, dumprar och asfaltmaskiner, vilket innebär en stor risk om obehöriga vistas på platsen.

– Vi vistas i en gammal fastighet som tidigare alltid haft manuella grindar som varit öppna under verksamhetens tider. Det har inneburit att vi haft obehöriga inne på området både till fots, på cykel eller i bil. Säkerhet är en stor del av det dagliga arbetet på Swecon, men det finns risk att obehöriga är i vägen och i värsta fall förolyckas när personalen provkör tunga maskiner, berättar John Svensson.

Nu har Heras utfört ett stort projekt som innefattar panelstängsel vid grindöppningarna, en skjutgrind och en ny, snabbare vikgrind in till personalparkeringen. Arbetet som inleddes vecka under 49 är fortfarande inte helt färdigt på grund av vintern som varit. Grindarna är installerade, men det ska fortfarande ner slingor i marken samt asfalteras när snö och is töat bort.

Det har varit en tuff vargavinter som har försvårat arbetet för Heras, både gällande väder och sjukdomar. Men John Svensson menar på att kontakten med Heras trots detta fungerat väldigt bra, som hela tiden återkopplat och varit närvarande.

– Vid första snöfallet hade vi strul med sensorerna – då skickade Heras direkt en servicetekniker som hjälpte till, avslutar John Svensson.