Heras största uppdrag i Stockholmsregionen någonsin

Nyligen vann Heras sitt största uppdrag hittills i Stockholmsregionen. Det handlar om att leverera, montera och regelbundet serva områdesskydd i form av olika staket, stängsel och grindar till förskolor, idrottsplatser och andra kommunala fastigheter i Nacka kommun. Det totala värdet på affären är 3,6 miljoner kronor på fyra år.

Heras grundades i Sverige 1990, men aldrig tidigare har man i Stockholm haft ett så här omfattande uppdrag för en och samma beställare. Uppdraget innebär att vi som en av Sveriges största aktörer inom områdesskydd blir ännu större.

– För oss på Heras i Stockholm blir detta vårt mest omfattande uppdrag hittills. Vi ser fram emot att ta oss an denna utmaning och samtidigt vara en pålitlig partner, säger Kjell Borch, regionchef på Heras i Stockholm.

Avtalet börjar gälla från och med den 1 juni 2024 och efter det har Heras ansvar för att leverera, montera och därefter säkerställa driftsäkerhet av nya områdesskydd i Nacka kommun. Dessutom innebär uppdraget att Heras ska sköta regelbunden och omfattande service av såväl befintligt som nytt områdesskydd i kommunen.

– De uppdrag som vi har i Stockholm sedan tidigare är i många fall entreprenaduppdrag, som oftast pågår i max ett par månader. Det här ramavtalet innebär ett långt och stabilt partnerskap mellan Heras och Nacka kommun, förklarar Kjell Borch.

Uppdraget innebär dels leverans av nya områdesskydd till kommunens verksamheter, men också service och underhåll på de befintliga skydden. För att kunna leverera och hantera ett uppdrag av den här storleken har investeringen i egen personal varit en väldigt viktig del.

– Vårt huvudfokus är kvalitet. Vi ska alltid vara på tå för att snabbt kunna rycka ut och ge förstklassig service med korta inställelsetider. Vår högsta prioritet är att lyckas med detta även för Nackas invånare – och det går bara att uppnå genom kompetenta medarbetare, berättar Kjell Borch.

I upphandlingen ställde Nacka kommun tuffa krav när det gällde val av leverantör, inte minst i frågor som arbetsvillkor, kvalitetskrav och arbetsmiljö, vilka alla vägde tungt i den totala bedömningen.

– De är alla viktiga frågor och vi är glada att vi alltid satsat på dessa områden för att kunna svara upp till och leverera efter kundens krav och önskemål. Vi ser fram emot de kommande fyra åren – och hoppas redan nu på att det blir fler, avslutar Kjell Borch.