Bullerskydd: Noise Reducer HA

Kraftigt och högabsorberande bullerplank

Noise Reducer HA

Detta är en extra stark version av Noice reducer, med en högre bygghöjd och mer bullerreducerande kapacitet än den normala versionen. Brusreduceraren HA har två lager mineralull med en stålplatta i mitten bildar kärna, och har därmed högre ljudabsorptionsförmåga. Den solida konstruktionen innebär att panelerna kan staplas ovanpå varandra till höjder upp till 6 meter, medan Noice reducer kan nå maximalt 3 meter.

HA-versionen är idealisk för att skydda allmänna områden som gränsar till trafikerade vägar och motorvägar, lekplatser, idrottsplatser, produktionsanläggningar eller industrianläggningar.

Noice reducer kan även utgöra en stomme för klätterväxter som både förhöjer utseendet och reducerar förekomsten av fint damm och koldioxid.

  • Bedömt enligt SundaHus
  • Hållbar och miljövänlig
  • Underhållsfri (exkl. PE-plasten)
  • Hög ljudabsorbering
  • Lång livslängd
  • Prisvärd

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med ditt områdesskydd?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våra experter.