En säker datacentral börjar med ett bra områdesskydd

Har du övervägt dessa 7 säkerhetsfaktorer?

Datacentraler är hjärtat i den digitala infrastrukturen vilka vår nuvarande livsstil är helt beroende av. Därför är det viktigt att datacentraler har rätt säkerhet. Detta börjar med säkerheten på anläggningen. I den här bloggen förklarar Robbert van Ham, produktchef på Heras, vilka faktorer som spelar avgörande roll och hur man bedömer olika säkerhetsrisker på platsen för din datacentral.

Datacentraler spelar en viktig roll i vår värld och därför är det viktigt att de har bästa möjliga säkerhet dygnet runt. För att komma fram till det effektivaste skyddet måste vi först identifiera säkerhetsbehovet. Vi gör detta genom att svara på ett antal frågor och ta fram möjliga scenarier.

 1. Är befintlig säkerhet tillräcklig?
  Först och främst tittar vi på befintlig säkerhet. Vi undersöker om befintliga lösningar ger din datacentral tillräckligt skydd. Och om säkerheten är rätt för helheten. Det vill säga, vi frågar specifikt om det finns några svagheter och om platsen är uppdelad i slutna säkerhetszoner?
 1. Kartläggning
  Det är också viktigt att veta frekvensen av rörelser som äger rum på din anläggning varje dag. Hur många besökare har du? Hur många anställda finns det på plats dagligen? Hur många leverantörer besöks ni av dagligen? När vi har kartlagt dessa flöden av rörelseströmmar kan vi bedöma de krav som säkerhetslösningarna måste uppfylla.
 1. Kontrollerat tillträde
  |Tillträde är en viktig del av säkerheten. Vem har tillstånd att komma in på anläggningen? Hur vet du vem som är på anläggningen en given tid? Måste människor registrera sig i förväg för att få tillträde? Finns det till exempel ett behov av ett lås där människor screenas? Vilka tillträdeslösningar är lämpliga för detta?
 1. Ett lämpligt utseende
  Sedan överväger vi vilket utseende säkerheten ska ha. Bör skyddet synligt avskräcka inkräktare? Kanske tar du emot besökare regelbundet på din datacentral och du vill ha ett rent och öppet utseende? Eller kan det vara så att din datacentral är mycket iögonfallande och vill du inte störa utseendet med mycket tunga säkerhetslösningar? Olika lösningar passar olika utgångspunkter. Om du visuellt vill avskräcka mycket, kan vi till exempel tänka oss höga stålnätstängsel med taggtråd. Om du letar efter en säker lösning med ett mer vänligt utseende kommer vi till exempel att använda diskreta kameror och ett staket med dold vibrationsdetektering.
 1. Ett öga för miljön
  Vi tar också hänsyn till platsen för din datacentral. Vilken inverkan har miljöfaktorer på säkerheten på din anläggning? Finns det till exempel vatten som utgör en naturlig barriär mot inkräktare? Finns det ett bostadsområde i närheten som begränsar den maximala höjden på ditt stängsel? Eller gränsar din datacentral till vägar som gör det möjligt för potentiella inkräktare att närma sig din anläggning?
 1. Optimal integration med ytterligare säkerhet
  Vi eftersträvar alltid optimal sammankoppling med dina andra säkerhetsåtgärder. Vi tar hänsyn till larmuppföljningen från till exempel ett externt säkerhetsföretag. Vi ser till att säkerhetsåtgärderna försenar inkräktarna tillräckligt så att säkerhetsvakterna har tid att hinna fram. Om det finns säkerhetsvakter på anläggningen kan vi sätta upp ett kontrollrum med skärmar som gör det möjligt för dem att övervaka hela anläggningen.
 2. Ta hänsyn till alla scenarier
  Vi listar också de scenarier som säkerheten för din anläggning måste klara av. Har det förekommit säkerhetsöverträdelser tidigare? Vilka scenarier kan rimligen förväntas? Vad betyder det för säkerheten på din anläggning? Till exempel är vissa datacentraler känsliga för handlingar av aktivister. Andra måste kunna motstå extrema situationer, till exempel fordon som kör in i avgränsningen med hög hastighet. I så fall väljer vi ”kraschklassificerade” lösningar eller vägspärrar.

Kombinera alla faktorer för en lämplig lösning
Säkerheten för din datacentral börjar på din anläggning. Det betyder att det är mycket som skall involveras! I den här bloggen läser du bara några av de många faktorer som har betydelse. Tillsammans avgör dessa faktorer vilka lösningar som passar din datacentral. Du kommer att läsa mer om dessa lösningar i en efterföljande blogg. I den ger min kollega Jan van Putten exempel på tre säkerhetsscenarier som skiljer sig åt i säkerhetsnivå.

Kontakta oss
Vill du veta mer om säkerhetsalternativen för din anläggning? Eller vill du göra en säkerhetskontroll? Tillsammans letar vi efter den optimala kombinationen av applikationer, så att vi utformar en total säkerhetslösning som passar ditt område.