Fel på grinden? Med dessa 5 åtgärder säkerställs verksamhetens kontinuitet

Att stänga ner verksamheten i ett företag är inte ett alternativ. Det skulle resultera i tidsförlust och höga kostnader. Men tänk om tillträdesgrinden felar eller är skadad? Om till exempel transporter inte kan komma in på anläggningen eller om oönskade intrång kan göras på  er anläggning, då kan detta få stora konsekvenser. Hur ser man till att det inte händer i sitt eget företag? I den här bloggen förklarar vi hur man kan skydda sin verksamhet och affärskontinuitet med fem åtgärder.

Säkerhetsinstallationer är avsedda för att skydda lokaler och områden på ett sådant sätt att den dagliga verksamheten och driften kan fortsätta normalt. Till exempel att lastbilar enkelt kan komma in och ut genom automatiska skjutgrindar. Eller kan det handla om att hålla oönskade besökare borta från till exempel en högriskplats med olika säkerhetsinstallationer.

Oavsett vad er säkerhet innebär – ska den göra sitt jobb så att ni med sinnesro, varje dag kan komma igång med ert arbete. Det är själva poängen. En säkerhetsinstallation kan plötsligt fungera felaktigt eller sluta fungera på grund av skada eller blixtnedslag. Då stannar företagets verksamhet av och man kommer varken ut eller in. Hur förhindras detta?

Vill du ha mer information om underhåll av grindar? Läs mer om våra servicelöningar: heras.se/service

Fem åtgärder för att skydda verksamheters kontinuitet

Genom att ha tydliga serviceavtal med leverantören av grindar och säkerhetsinstallationer, t.ex. Heras, minskas risken att dessa äventyrar verksamhetens kontinuitet. Följande fem åtgärder är viktiga:

1. Förebyggande underhåll
Att underhålla era grindar är det viktigaste steget för att skydda er kontinuitet. Om man inte gör det finns det risk att delar på automatiska skjutgrindar slits obemärkt och det kan i sin tur få konsekvenser. Förebyggande underhåll är en bra lösning för att övervaka grindar, spara onödiga kostnader och med det upprätthålla säkerheten. Med förebyggande underhåll kan man kontrollera och regelbundet upprätthålla säkerheten på anläggningen. Du kan teckna avtal för denna typ av underhåll med din leverantör. Heras har till exempel olika servicepaket i vilka förebyggande underhåll ingår.

2. Prediktivt underhåll
Prediktivt underhåll går ett steg längre. Det handlar om att förutsäga underhåll, så att man kan förutse eventuella fel. På Heras kallar vi detta – Heras Connect. Hur fungerar det? Sensorer i säkerhetsinstallationer ger en kontinuerlig signal. Detta gör det möjligt att fjärrövervaka grindarnas skick. När ett fel inträffar eller riskerar att inträffa, får ni – eller vi, det är också möjligt – ett meddelande. På detta sätt upptäcker vi risker till fel i ett tidigt skede och vi kan reagera snabbare på faktiska fel. Prediktivt underhåll är det ultimata sättet att säkerställa verksamheters kontinuitet.

3. Snabba svarstider för hjälp och support av tekniker
Om något felar med grindinstallationen trots underhåll, vill och kan man inte vänta för länge på reparation. Ju längre tid verksamheten stannar av eller förhindras, desto mer kostar det. Ett bra serviceavtal där svarstiderna för tekniker framgår är ett viktigt steg mot att säkra företagets kontinuitet.

Första-gången-fix
En grindinstallation som felar måste vara igång så snart som möjligt. Därför är det viktigt att en tekniker får igång grindinstallationen vid sitt första servicebesök efter en felanmälan, den så kallade ”första-gången-fix”. Till exempel har Heras-tekniker ett lager av de vanligaste reservdelarna i sin servicebil. Detta ökar chansen att våra tekniker omedelbart kan får en grindinstallation att fungera igen, även om det är tillfälligt. Om så krävs, kan teknikern komma tillbaka för en slutlig reparation med rätt delar. Det viktiga är att grinden kan öppna och stänga så att verksamheten kan fungera på anläggningen. Så se till att, om det går, teckna ett avtal med din leverantör om en ”första-gången-fix”.

5. Rådgivning och rapportering
Förutom underhåll, snabba svarstider och en första-gången-fix, är sunda underhållsråd från en leverantör som Heras en kraftfull åtgärd för att säkra kontinuitet. Baserat på resultat från periodiskt underhåll ger vi råd om status för era säkerhetsinstallationer. Detta kan till och med ingå i en flerårig underhållsplan som specificerar exakt vad man kan förvänta sig när det gäller underhåll och kostnader på kort, medellång och lång sikt. På så vis behöver man aldrig överraskas och man minskar avsevärt risken för störningar i verksamheten.

Bra serviceavtal och regelbundet underhåll

Att förhindra felaktiga eller osäkra grind- och säkerhetsinstallationer som förlamar företag är ganska enkelt. Allt kretsar kring bra serviceavtal och regelbundet underhåll. Tack vare regelbundet underhåll – med hjälp av smart teknik – förlängs livstiden på grindinstallationer, minskar risken för fel och ser till att installationen förblir säker. På detta sätt kan målmedvetet och effektivt verksamhetens kontinuitet säkerställas.

Vill ni veta mer om vad service kan betyda för ert företags kontinuitet?
Besök heras.se/service