Sommaren är på väg! Hur påverkar väderförhållanden ditt säkerhetssystem?

Sommaren är på väg och olika extrema väderförhållanden kan uppstå. Åskväder, värmebölja eller kraftigt regn kan få obehagliga konsekvenser för dina säkerhetsinstallationer. Läs mer om vad du kan tänka på.

Störningar från åskväder

Störningar orsakas vanligen av blixtnedslag, kraftiga vindbyar eller kraftigt regn. Kontrollera om grinden fortfarande fungerar och om det finns någon spänning vid grinden. Om en grind inte längre går att öppna eller stänga, kontakta Heras.

Kraftiga regn eller översvämningar

Vatten kan orsaka stora skador, som till exempel kortslutningar. Logiskt sett går vatten och elektriska komponenter i våra installationer inte bra ihop. Därför utför vi omfattande tester på alla våra lösningar. Vad kan du göra själv? Kontrollera att motorhöljet är ordentligt stängt och att säkerhetslisterna är oskadade. Om det finns risk för högt vattenstånd är det möjligt att stänga av elstängslet för att förhindra potentiellt farliga situationer.

Långvarig värme

Alla våra säkerhetslösningar har genomgått omfattande tester för olika väderförhållanden, inklusive långvarig värme. En motorhölje är till exempel tillverkat för att hålla värmen ute, dessutom tar konstruktionen hänsyn till elementens expansion vid temperaturskillnader.

Hur förhindrar du skador från olika typer av väder?

Det är inte alltid möjligt att förebygga skador på grund av externa faktorer men det är viktigt att regelbundet utföra underhåll. På så sätt kan du i tid ta reda på om motorhöljet fortfarande tätar ordentligt och om t.ex. säkerhetslisterna är skadade.

Kontakta Heras

Har ditt stängsel, ditt tillträdes- och/eller detektionssystem skadats? Kontakta  Heras serviceavdelning.

Rapportera felmeddelandet och ta bilder

Om enheten inte längre fungerar visas ett felmeddelande. Ha felmeddelandet redo när du kontaktar oss. Felmeddelandet finns på skärmen på motorn i skåpet. Ju mer information du har tillgänglig, desto snabbare kan vi hjälpa dig. Bilder är till stor hjälp!

Kontinuitet i verksamheten garanteras

Hur snabbt vi kan agera beror på ditt serviceavtal och om vi har de nödvändiga materialen i lager. Om skadan är begränsad kan den ofta repareras omedelbart. Om skadan är för allvarlig kan vi erbjuda en tillfällig nödlösning. Detta garanterar att säkerheten på din anläggning är intakt tills vi kan utföra den fullständiga reparationen.

Har ditt stängsel, dina åtkomst- och/eller detektionssystem skadats? Eller har du frågor om Heras servicelösningar? Besök vår sida om service.