Vägbom, skjutgrind eller snabbgående vikgrind – vilken typ av tillträdeslösning passar dina behov bäst?

Det finns många sätt att hantera tillträdet till din anläggning. Du kan välja mellan bommar och rotationsgrindar, en solid skjutgrind eller slaggrind eller en effektiv snabbgående vikgrind. Många företag kämpar för att hitta den mest lämpliga lösningen för att skydda sin anläggning. I det här blogginlägget förklarar vi fördelarna och nackdelarna med de olika alternativen och ger tips om hur du gör rätt val.

När det gäller anläggningens säkerhet tänker många företag omedelbart på stängsel, detekteringssystem, kameror, säkerhetsprotokoll, säkerhetspersonal och andra resurser, men en av de svagaste inom områdesskyddet är tillträdespunkterna. Hur tryggt och säkert ditt område är beror till stor del på hur du hanterar tillträdet till din anläggning. Några av alternativen är slaggrindar för fotgängare, hinder för fordon och grindar för att stänga och avgränsa hela området. Nedan förklarar vi förenklat vad var och en av dessa lösningar innebär.

Skjutgrindar erbjuder en bred entré och är lämpligt när stora fordon behöver komma in/ut samtidigt. Dessa grindar stängs vanligtvis med hastigheter på 25 centimeter per sekund (standardhastighet) och i vissa fall så snabbt som 50 centimeter per sekund. Skjutgrindar är bättre utrustade för att stänga av relativt stora öppningar för ett anläggningsområde jämfört med snabbgående vikgrindar men de kräver mer utrymme än andra grindtyper. Stora skjutgrindar, i kombination med en vägbom, kan lämnas öppna under dagen.

 

Snabbgående vikgrindar begränsar tillträdet till ditt område och tar litet utrymme i anspråk. De öppnas och stängs på några sekunder och deras smarta dragspelliknande konstruktion viks ihop vid öppning och viks ut vid stängning varje gång ett fordon passerar igenom.

Detta gör snabbgående vikgrindar och vägbommar – särskilt lämpliga för områden med hög trafik. En extra fördel är att snabbgående vikgrindar kombinerar snabbt tillträde med förbättrad övervakning, samt möjligheten att helt stänga området för en anläggning.

Manuellt och elektriskt manövrerade slaggrindar ger en stark och långvarig tillträdeslösning. Grinden stänger ett område helt för fordon, cyklister och fotgängare efter varje rörelse (om den är automatiserad/elektrisk). Slaggrindar kräver mer utrymme än snabbgående vikgrindar, eftersom de roterar upp till 180 grader när de öppnas och stängs.

Vägbommar skapar en tydlig gräns mellan ett offentligt område och ditt företagsområde. Detta gör dem effektiva när de reglerar tillträdet för fordon men de är mindre lämpade för att förhindra att fotgängare och cyklister kommer in på din anläggning. Eftersom vägbommar inte stänger hela ingången är det lätt för människor att ta sig förbi, glida under eller ta sig över bommen. De flesta vägbommar är inte konstruerade så att de kan förhindra att fordon kan forcera sig igenom en entré.

Rotationsgrindar är konstruerade för att kontrollerat tillåta ett stort antal fotgängare få tillträde till din anläggning. Dessa tillåter endast en person i taget att passera och den går bara i en riktning. Beroende på den valda modellen manövreras rotationsgrinden elektromagnetiskt eller mekaniskt.

Vad är ditt bästa alternativ?

Det finns ett stort urval av lösningar men hur bestämmer du vilka av dessa alternativ som passar bäst för dina behov? Vad behöver du se upp för?

Faktor 1: Utrymme

Hur bred måste din entré/infart vara? En bred, fri entré kräver en skjutgrind, eller kanske två infartshinder. Om infarten är smalare kan du installera en snabbgående vikgrind, vägbom eller skjutgrind. Mängden tillgängligt utrymme för din grind är en annan faktor. Eftersom skjutgrindarna öppnas helt behöver du tillräckligt med utrymme till vänster eller höger om grinden (minst lika bred som grinden själv). Om det här utrymmet inte är tillgängligt är inte en skjutgrind ett alternativ. Vägbommar, slaggrindar och snabbgående vikgrindar är då mer lämpliga då de kräver mindre utrymme.

Faktor 2: Nivå och typ av fordonsaktivitet

När du hanterar tillträdet till din anläggning spelar nivån på fordonsaktivitet en viktig roll. Om du behöver hantera en hög trafiktäthet och förare måste identifiera sig när de kör in och ut på området, är vägbommar och snabbgående vikgrindar bra alternativ som lösningar. Om din anläggning förväntar sig låg trafikintensitet är en skjutgrind en passande lösning. Du bör också överväga vilken typ av trafikrörelser som kommer äga rum. Är det bara fordon som kommer in på området eller bara fotgängare? Eller är både och välkomna och måste du hantera flera tillträdespunkter?

Faktor 3: Säkerhetsnivå

Vägbommar är utmärkta för att kontrollera fordons tillträde till din anläggning. Fotgängare kan dock lätt ta sig förbi en vägbom. En skjutgrind är mer effektiv för att hålla ute obehöriga personer. Skjutgrindar har ofta en höjd på 2,5 meter – vilket brukar vara tillräckligt högt för att hålla inkräktare utanför. Om entrén måste hållas stängd hela tiden för att matcha säkerhetsnivån för avgränsningen, kan en skjutgrind eller snabbgående vikgrind vara ditt bästa alternativ. Dessa grindar blockerar tillträdet, men om en bil behöver passera kan grinden öppnas och stängas på några sekunder. Tänk på att snabbgående vikgrindar öppnas och stängs snabbare än skjutgrindar.

Ett annat alternativ är att kombinera en snabbgående vikgrind och en vägbom, för att till exempel skapa en låsprocess anpassad till högsta säkerhetsnivå. Genom att installera grinden och vägbommen ett kort avstånd från varandra kan du förhindra att flera obehöriga fordon samtidigt tar sig in på anläggningen. Det är alltid bra att fråga dig själv vad du behöver för att skydda ditt företag och dess verksamhet. Vissa företag behöver en grind som är stängd hela dagen, medan andra bara behöver stänga grinden en gång i slutet av dagen.

För att fastställa företagets säkerhetskrav är det bäst att arbeta med scenarier. Genom att överväga de mest troliga riskerna som ditt företag står inför kan du identifiera de scenarier du aktivt vill förhindra. En energileverantör som behöver förhindra obehöriga att få tillgång till högspänningsanläggningar har olika krav i jämförelse med en jordbrukare som främst vill hålla inkräktare borta från sin mark. Genom att noggrant överväga alla faktorer – inklusive scenarier, utrymme och rörelser – kan du bäst definiera den perfekta lösningen för ditt företag.

Heras hjälper dig att välja en vägbom, skjutgrind eller snabbgående vikgrind som passar dina behov. Vi samarbetar med dig för att ta fram scenarier som är relevanta för ditt företag och hjälper dig med praktiska lösningar. Skicka oss gärna ett mail till sales@heras.se eller ring oss på +46 (0771) 50 60 50.