Heras speglar verkligheten

Ett instabilt världsläge tvingar kraftverk runt om i Sverige att uppgradera och öka säkerheten runt anläggningar. Västhamnsverket i Helsingborg har valt Heras som stängselleverantör för att öka säkerheten och skydda mot intrång och sabotage.

– Heras speglar verkligheten på ett sätt som inget annat företag gör. Samhället är i ständig förändring, och då krävs det att leverantörer levererar produkter som är tillräckligt bra. Heras uppdaterar sitt sortiment och håller sin personal informerad, vilket är viktigt när man arbetar med säkerhet som vi gör. Jag är mycket nöjd med Heras som leverantör, säger Henrik Wangsell, anläggningsansvarig på Västhamnsverket i Helsingborg.

Öresundskrafts produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla sker i ett flertal anläggningar. Västhamnsverket i Helsingborg är den viktigaste anläggningen och behöver därför förses med ordentligt beskydd. Många kraftverk och vattenanläggningar har fått rekommendationer att uppgradera säkerheten på grund av det rådande världsläget, samtidigt som det även finns lagstadgade krav som kräver en viss typ av standard på säkerheten. I och med detta förstärkte de sitt områdesskydd och ersatte ett klassiskt flätverksstängsel med taggtråd till kraftiga palissader som kompletterades med att överklättringsskydd av concertina.

– Gällande både säkerhet och kvalitet är Heras i toppklass. Säljaren som besökte anläggningen kom med egna förslag, var kunnig inom ämnet och vi hade en bra dialog. Även utförandet var suveränt. Heras ringde för att planera och lyckades bygga ett nytt stängsel medan det gamla fortfarande var på plats, eftersom anläggningen inte kan vara oskyddad särskilt länge, avslutar Henrik Wangsell.