Heras fyller behovet av expertis tidigt i planeringsskedet

För landskapsarkitekter är säkra områdesskydd en liten, men avgörande, del i planeringsfasen. Att skapa en miljö som är både välplanerad och säker är en utmaning som kräver expertis och kunskap. I en tid där kraven på områdesskydd ökar ständigt och snabbt är det viktigt att ha tillgång till pålitliga och kunniga leverantörer.

– Vi arbetar med breda arbetsuppgifter, och saknas det expertis inom ett område på grund av snabba förändringar krävs en leverantör som kan erbjuda det, säger Linda Dahlström, landskapsarkitekt på PE.

Enligt landskapsarkitekten Linda är det av största vikt att vid projektplaneringen ta hänsyn till projektets samtliga betydande aspekter. En av dessa är områdesskydd – en liten, men viktig, del som bör beaktas tidigt i planeringsfasen. Detta beror på att det numera finns olika krav och regler kring säkerhet, där områdesskyddet spelar en viktig roll för att dessa krav ska kunna uppfyllas. Säkerhetsnivån återspeglas ofta i behovet av utrymme för stängsel, där exempelvis påkörningsskydd och övervakning är väsentliga aspekter att ha i åtanke vid planering av områdesskyddets position och höjd.

– Sedan en tid tillbaka har frågor och krav kring områdessäkerhet ökat, bland annat för påkörningsskydd och angreppsvinklar för bilar. I sådana lägen är det skönt att veta att man arbetar med kompetenta och skickliga leverantörer, som Heras, vilka kan vara behjälpliga där det behövs, säger Linda Dahlström.

Avgörande expertis

 Med en bakgrund och erfarenhet av att samarbeta med offentlig sektor har Linda utvecklat stor kunskap om hur man driver projekt. Trots detta är projekt av högre säkerhetsklass något som landskapsarkitekterna på PE har mindre erfarenhet av, trots att man arbetar tätt med företagets egna säkerhetskonsulter och sakkunniga. Enligt Linda underlättar det därför med en erfaren leverantör med kunskaper om fysisk säkerhet och områdesskydd, för att på så sätt kunna fokusera på projektets andra viktiga delar.

– Att arbeta med Heras och framför allt med Stefan Karlsson, affärsutvecklare på Heras, har varit suveränt. Han har varit ett extra bollplank och har belyst delar jag aldrig annars hade tänkt på, vilket har resulterat i en bättre helhetslösning, berättar Linda och fortsätter:

– PE letade efter en leverantör som kunde leverera det lilla extra. Vi har bred kompetens och gör egna kontroller, men ibland behöver man en leverantör som kan fylla de kunskapsluckor som uppstår. Redan vid första kontakt med Heras fick vi ett mycket trevligt bemötande och det har fortsatt precis så; trevligt, enkelt och professionellt. Heras har varit en bra helhetsleverantör för oss och vi är väldigt nöjda.